Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõtteline osa

Vaata pilte

Vaata kaardil

Enampakkumise tingimused

 

 

 

 

 

DOKUMENDID

Alghind:

46 000 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt:

24. september kell 10:00

Pakkumised avatakse:

24. september kell 10.05

Tagatisraha suurus:

4 600 eurot

Lisainfo:

Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuv Olevimägi 10–M6 korteriomandi 551/5991 mõtteline osa (kinnistusregistriosa nr 12161250; 551/5991 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78401:101:4230, sihtotstarve ärimaa 75%, elamumaa 25%, pindala 326 m2, ja eriomandi ese mitteeluruum nr M6, mille tähistus plaanil on M6). Korteriomandi tekkimise aluseks on Tallinna notar Evi Paberiti 24.05.2018 koostatud ja tõestatud uue korteriomandi tekkimise kokkulepe ja korteriomandite mõtteliste osade muutmise ja asjaõigusleping. Lepinguga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavaraametis.

Katastriüksus kitsendused: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala, ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni vöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd ja surveseadme kaitsevöönd.

Hoonel puudub energiamärgis.

Olevimägi 10 - M6 (garaaž) korteriomandi üldpind on 55,1 m2. Mitteeluruumis on tsentraalne elekter ja kaugküte. Mitteeluruum on rahuldavas seisukorras.

Mitteeluruumi on sissepääs hoovi poolt läbi Olevimägi 12 // 14 // Vene tn 33 // 35 // 37 kinnisasja, servituut juurdepääsuks puudub.

Ehitisregistris puuduvad andmed Olevimägi 10-M6 kohta.

Korteriomandi kaasomandi kasutamiseks ei ole notariaalset kokkulepet sõlmitud.

Korteriomandi mõttelise osa suurusele vastavad ruumid ei ole kasutusse antud.

Korteriomandi mõttelise osa võõrandamisel on kaasomanikul ostueesõigus.

Viimati muudetud: 04.09.2019