Vabriku tn 49a kinnisasi

Vaata pilte

Vaata kaardil

Enampakkumise tingimused

 

 

DOKUMENDID:

DOKUMENDID

Alghind:

14 000 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt:

24. aprill kell 10.30

Pakkumised avatakse:

24. aprill kell 10.35

Tagatisraha suurus:

1 400 eurot

Lisainfo:

Vabriku tn 49a kinnisasi asub Kalamaja miljööväärtuslikus piirkonnas. Üldiste tingimustega miljööväärtuslikel hoonestusaladel saab tutvuda: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Uldised-tingimused-hoonete-rekonstrueerimiseks-2.

Katastriüksuse kitsendused: muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd. Kultuurimälestiste riikliku registri kohaselt on Vabriku tn 49a kinnistu registreeritud vanalinna muinsuskaitsealaks (mälestise registri number 2589). Kehtivad muinsuskaitseseaduse § 25-ga seatud piirangud.

Vabriku tn 49a krundil paikneb kolme boksiga garaaž, mis on halvas seisukorras. Ühes garaažiboksis on katus sisse langenud ja osaliselt on seinad kokku kukkunud. Hoones puudub vesi, kanalisatsioon, gaas, elekter ja küte.

Vabriku tn 49a kinnisasjale puudub otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Juurdepääs on läbi Vabriku tn 49 või Kungla tn 6 kinnistute, servituudid juurdepääsuks puuduvad.

Kinnisasi ei ole kasutusse antud.

Vabriku tn 49a kinnistu naaberkinnistule aadressile Vabriku tn 49 on korterelamu (ehitusregistri kood 120785660) ja piirdeaia (ehitusregistri kood 220854779) ehitamiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti menetluses (menetlus nr 124082) ehitusloa taotlus. Vabriku tn 49 korterelamu ehitusloa taotluse menetluses on Tallinna Linnavaraamet lisanud omapoolse märkuse, mille kohaselt on vajalik enne ehitusloa andmist sõlmida servituudi leping juurdepääsuks Vabriku tn 49a kinnisasjale läbi Vabriku tn 49 kinnisasja.

Viimati muudetud: 04.04.2019