28.02.2021

COVID-19 INFO

Lihtsustatud karantiin ja testimine koolis

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus  üldhariduskoolis , peavad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19  läbi põdenud, jääma lihtsustatud karantiini.


Õppetöö korraldamise plaan COVID-19 leviku tingimustes.

Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate HTM kodulehelt www.hm.ee/koroona.

* * *

Olulised tegevused Covid-19 viiruse leviku ennetamisel meie koolis

Reeglid õpilastele.

Roheline, kollane ja punane tegevuskava.

 Austatud koolipere!

Covid-19 viiruse leviku ennetamise eesmärgil oleme õppetöö korralduses teinud muudatusi ja vastavalt olukorrale teeme neid ka edaspidi. Tuginedes riigi ja Tallinna linna soovitustele oleme välja töötanud COVID-19 viiruse tõkestamise plaani, mis on teile tutvumiseks saadetud ka E- kooli kaudu.

Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga. Panustagem kõik üheskoos sellesse, et võiksime püsida terved ja jätkata võimalikult tavapärast elu.

Esmane nõue on, et vähimagi haiguskahtluse korral tuleb püsida kodus. Järgida tuleb head kätehügieeni ning vähendada lähikontaktide hulka. 

Kohtumine vanematega toimub eelneva kokkuleppe alusel.

Palume jälgida e-kooli ja klassijuhatajate teateid ning infot kooli kodulehel.

Uudise rubriigid: