07.07.2020

EAS avas uue tootearenduse toetuse maksimaalselt 500 000 eurot ettevõtte kohta

Toetuse abil julgustatakse ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

  • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed
  • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis
  • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine
  • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

  • toetusraha säästlik kasutamine
  • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
  • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
  • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
  • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang. Küsimused, millele palutakse ettevõttele vastata enne eelnõustamist, leiate EASi veebilehelt https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus/.
Nõustamise kokkuleppimiseks tuleb kontakteeruda oma kliendihalduriga või saata kiri aadressile info@eas.ee.

Loe rohkem: https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus/

Allikas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Uudise rubriigid: