26.02.2020

Eesti IKT klaster arendab automatiseeritud äritehingute keskkonda

Eesti IKT klastri algatatud reaalajamajanduse jätkuprojekti käigus arendatakse viisi standardiseeritud ja masinloetava äritehinguinfo vahetamiseks.

Neli aastat tagasi algatatud Internet of Business (IoB) projekti eesmärk on arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond, teatas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, ning mullu saavutati IoB projekti partneri Tieto Estonia äriarendusjuht Kaido Heinsalu sõnul Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärk minna avalikus sektoris üle e-arvetele. 

"Nüüd liigume e-arvelt juba kogu majandustehingu info standardiseerimisele. Kasutame maailmas laialdaselt levinud XBRL GL-standardit, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga kui ka ettevõtetevaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks" lisas Kaido Heinsalu pressiteates. 

"Eestis on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard, oleme liitunud rahvusvahelise andmevahetusvõrgustikuga PEPPOL ning tänu Eesti e-arve operaatorite X-tee liidestusele on Eesti avalik sektor kättesaadav ka Euroopale," loetleb Kaido Heinsalu tehtud eeltöid. 

IoB projekti käigus töötatakse välja MyCompanyData lahendus, mis pakub läbi e-arve operaatorite ja majandustarkvarade ettevõtetele automatiseeritud äritehingute ning -aruandluse teenust. Muuhulgas on XBRL GL standard, mida statistikaamet ning maksu- ja tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames juurutavad.

IoB projekti käigus viiakse Euroopa e-arve standard samuti XBRL GL-iga vastavusse, et jätkuks võimekus andmeid nii piiriüleselt kui siseriiklikult vahetada nendega, kes kohe XBRL GL standardile või MyCompanyData teenusele ei liigu.

Kaido Heinsalu sõnul valmib projekti koostöö tulemusena 2021. aasta alguses avalik juhendmaterjal, et soodustada MyCompanyData teenusemudeli levimist ning XBRL GL-standardi kasutuselevõttu nii Eesti kui ka piiriüleste ettevõtete poolt.

Projekti partnerid on MTÜ ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Fitek AS, Columbus Eesti AS, BCS Itera AS, Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.

2020. aastal jätkuvad projekti tegevused Euroopa Komisjoni CEF Telecom 2019 Program: eInvoicing programmi toetuse abil summas 953 584 eurot, millest 75 protsenti on kaasrahastatud. Varasemalt on projekt Internet of Business saanud toetust Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016. aastal ning CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017. aastal.

Allikas: Baltic News Service

Uudise rubriigid: