11.06.2020

Tähtaeg Eurostars tootearendusprojektide järgmisele voorule on 3. september

Sihtgrupp: Väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima.

Eurostars on rahvusvaheline koostöö programm, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust. 
Eurostarsi programmil on 36 partnerriiki ja projekt peab sisaldama vähemalt kahe erineva riigi ettevõtte või ettevõtte ja TA asutuse omavahelist koostööd innovaatilise toote/teenuse arendamiseks. Eesti partneritele on Eurostars projektide tarbeks eraldi toetusmeede- https://www.eas.ee/teenus/tootearendustoetus-eurostars/.

Eesti taotlejatel on väga soovitatav eelnevalt leppida kokku EASis eelnõustamine.
Rohkem infot vooru kohta saab ka EASist Tiiu Treierilt Tiiu.Treier@eas.ee

Allikas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Uudise rubriigid: