Klindipark: Sinu mõtted ja ideed

Kõigil huvilistel on võimalik uue avaliku ruumi koostamises osaleda, esitades oma mõtteid olemasoleva ruumi kohta ning ettepanekuid uue planeeritava avaliku ruumi osas.


Ettepanekuid oodatakse kahe kuu jooksul, 22.novembrist 2021 kuni 22. jaanuarini 2022. Ideid ja ettepanekuid saab esitada järgmiste kanalite kaudu nii eesti, vene kui ka inglise keeles:

1. Interaktiivses ideekorje rakenduses Maptionnaire 

2. Veebivormi kaudu (vorm allpool)

3. Saates need postiga Lasnamäe linnaosavalitsusse (Pallasti 54, Tallinn 11413)


Pärast kaasamise etappi analüüsitakse saadud tagasisidet ja Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus koostab sellele tuginedes Klindipargi visiooni. Ideekorje kokkuvõte avaldatakse Klindipargi veebilehel. Küsimuste korral võta ühendust Lasnamäe linnaosavalitsuse või Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskusega.

 

Ideekorje on lõppenud.