14.10.2016 Politseimuuseum külas

Eesti Politseimuuseumi eesmärgiks on olla interaktiivne muuseum (teemapark), kus külastajad saavad läbi isetegevuse ja mängu kogeda politsei tööd. Muuseum annab ülevaate politseinike igapäevatööst ja tähtsamatest valdkondadest. Külastajatega mängitakse läbi erinevaid huvitavaid situatsioone, mis aitavad teadvustada politsei tööd.

Muuseum pakub külastajatele infot ja teadmisi politsei tööst.
Muuseum aitab tõsta inimeste teadlikkust, kuidas suurendada enda ja oma lähedaste turvalisust.
Muuseum annab edasi politsei peamiseid turvalisussõnumeid ja väärtusi – inimlikkus, koostöö, turvalisus, professionaalsus, usaldusväärsus, avatus, ausameelsus, inimesekesksus.
Muuseum kogub ja säilitab politsei ajaloolist pärandit.
http://politseimuuseum.ee/et