28.02.2020

Autism - märkamine, mõistmine, toetamine

Kristiine lasteaias toimus Kristiine LO lasteaedadele koolitus "Autismispektri häirega laps lasteaiarühmas" Koolitajaks oli Mari Peets, kes kasvatab kodus autismispektri häirega last ja õpetab Tallinna Euroopa Koolis

 Mari Peets pakkus  Kristiine lasteaedade õpetajatele koolitust autistlike joontega laste paremaks kaasamiseks – nende eripärade mõistmiseks, õpikeskkona kohandamiseks ja toimetuleku toetamiseks.

Haarasime võimalusest kinni ja koolitus toimuski 27.02 Kristiine lasteaias.

Koolitus oli väga huvitav ja vajalik.

Koolitusel suunati märkama autismispektri häire sümptomeid, mõistma häirespetsiifilise probleemse käitumise tagamaid ja toetama õpikeskonna kujundamist autistliku lapse vajadusi silmas pidades.

  

Liina Kala

õppejuht

Uudise rubriigid: