15.04.2020

Lasteaia töökorraldus kehtestatud eriolukorra ajal

Kristiine lasteaed on eriolukorra ajal avatud kõikidele lasteaia teenust vajavatele lastele.

Lapsevanemad on vabastatud kohatasust alates 16. märts 2020 kuni uue korralduseni.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS 26. märts 2020 nr 1

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga

Määrus kehtestatakse tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja rakendatud meetmetest ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ja ühistranspordiseaduse § 36 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Rakendussäte

Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni.“.

Täpsemalt saab määrusest lugeda siin lingil

Lugupidamisega

kaie Hein

direktor

kaie.hein@kristiinealg.edu.ee

Uudise rubriigid: