08.05.2020

Mida tasub teada hetkel lasteaia töökorraldusest

Eriolukord kestab kuni 17. mai 2020. Samas on lasteaeda lubatud kõik terved lapsed, kelle vanemal on vajadus ja võimalus naaseda oma tööle.

Lasteaia töötajad on püsinud terved ja meile ei ole teada ka ühtegi covid-19 haigusjuhtu Kristiine lasteaia peredega ja lastega.

Võimalike tulevaste nakkushaiguste vältimiseks paigaldame kõikide välisuste juurde (tellitud, oote järjekorras) ja rühmadesse (on kasutuses juba 4 aasatat pudelipumbaga) automaatsed desinfitsaatorid.

Tallinna linnavalitsus kinnitas eriolukorrast väljumise kava, mille kohaselt alustatakse koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud piirangute leevendamisega 11. mail 2020. See puudutab ka lasteaia töökorraldust, millest saate täpsemalt lugeda siin

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-leevendab-piiranguid-jark-jargult-kolmes-etapis?fbclid=IwAR2HMqd1FfcST03IJdMC5kwnnQ5F9oKY-pXkMXUYEYay0X_lgzNMnriThCE

Toon siin ka välja lapsevanema jaoks mõned olulised punktid „Lasteaedade kokkulepped töötamiseks eriolukorras“

Laste vastuvõtt

 • Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 • Lapsi võetakse vastu õues või välisuksel.
 • Kõiki lapse kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
 • Palume anda õpetajale lapse üleandmisel aus info lapse seisundi kohta, kuidas lapse päev on alanud ja mida on õpetajal oluline silmas pidada nt. laps jooksis, sõitis rattaga vm füüsiline tegevus, aga ka nutt, mis tõstab keha temperatuuri ja vajab jahtumiseks pikemat aega. Soovitame last hommikul kodus kraadida.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

Rühmad            

 • Laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10, et kontaktid oleksid minimaalsed.
 • Laste arvu kasvades lasteasutuses, hakatakse rühmas laste arvu järk-järgult suurendama.
 • rühmad püüame avada oma rühma lastega võimalusel
 • Info milline avatud rühm lapse vastu võtab saate Muumide ja Pokude rühmast (lapsed kes pole pikalt lasteaias käinud).

Õppetöö korraldus        

 • Viibitakse võimalikult palju värskes õhus. Õueala on jagatud osadeks, et kontaktid oleks minimaalsed.
 • Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.
 • Alates 18.05 läheb lasteaed üle lihtsustatud õppele ja kodus olevatele lastele ei anta eraldi ülesandeid. Lapsed, kes lasteaias ei käi, saavad näha päeva (mängulisi) tegemisi rühma nädalaplaanis ja soovi korral neid ka kodus teostada.

Toitlustamine  

 • Kohapeal toitu hetkel ei valmistata. Toit tuuakse toitlustaja suurköögist, kus see jagatakse lasteaia köögis laste arvu järgi avatud rühmadele. Sellepärast on oluline, et märgiksite www.eliis.ee keskkonnas lapse puudumise ja lasteaeda tuleku päeva.  Kelle puudub ligipääs peab logima keskkonda sisse ja saatma taotluse või teavitama kirjalikult õpetajat. Lapsevanema poolt www.eliis.ee keskkonnas lapse märkimine annab meile parema ülevaate lastele toidu tellimiseks. Lapse lasteaeda tulek tuleks märkida (teavitada) 2-3 päeva varem, et saaks toitlustajale anda õige info ja laps saaks ettenähtud koguse toitu.

Lasteaias haigestumised            

 • Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid või muud tervise probleemid (köha, palavik vm), siis teavitatakse sellest lapsevanemat ja palutakse laps koju viia.

Laste kojuminek             

 •  Laps antakse üle  õues või välisuksel.
 •  Eriolukorra tingimustes lapsevanemad ei tohi jääda koos lapsega territooriumile mängima. 

Head tervist soovides

Kaie Hein

direktor

Uudise rubriigid: