31.01.2019

Tallinna Kristiine Lasteaias toimusid õpitoad "Õpetajalt õpetajale"

31.jaanuaril toimusid Kristiine lasteaias õpitoad "Õpetajalt õpetajale", kus õpetajad viisid läbi tegevusi ja jagasid oma kogemusi nii, et osalejad said panna ennast laste rolli.

Üritusele olid oodatud kõik Tallinna linna lasteaedade õpetajad. Õppetubades osales 30 õpetajat/külalist 15 erinevast lasteaiast. Mõni õpetaja jõudis osaleda kahes erinevas õppetoas.

Läbiviidavaid õppetubasid oli 6: 

Õpetaja Liis Leppmaa viis läbi "Karude koosoleku" kus teemaks oli koostöö ja üksteise märkamine. Osalejatega punuti võrku ( märgati "Võlu" lõngakeraga üksteises midagi head ja öeldi seda ka teistele), viidi läbi vaikuseminut, mängiti "Karu mängu" ja joonistati ühistöö.

Reet Luhaäär õpitoa teemaks oli "Reis toidumaale". Ühekskoos sõideti rongiga erinevatesse peatustesse, kus olid tervisliku toitumiksega seotud tegevused. Uuriti toidupüramiidi, viidi läbi söögikogu istung, valmistati tervislik võileib.

Õpetaja Ingrid Märtmanni  kavandatud õpitoas "Orienteerumine lasteaia siseruumides"  said osalejad majas orienteeruda ja  lahendada erinevaid talve ja talvelõbudega ülesandeid.

Õpetaja Ilona Grabovskaja õpitoa teemaks oli "Talvelõbud". Tegevusse olid lõimitud häälikuõpetus, muusika ja kunstitegevus. Koos õpiti selgeks sõna "lumememm", meisterdati ruumiline pilt ja lauldi lumememmest laulu.

Õpetaja Tea Teng juhendatud õpitoas "Kingitus sõbrale" said osalejad valmistada endale või sõbrale kinkimiseks üllatuskarbikese ja "lumetuisu " purgis.

Õpetaja Eda Maasiku õpitoas"Sõprus" õpiti pabermassist valmistama paberit ja sellest tegema kaunist sõbrapildikest.

Üritus läks igati hästi korda. Rõõmu kogemuste jagamisest ja saamisest said mõlemad osapooled.

Pilte töötubades toimunust vaata siit. 

 

 

Liina Kala

õppejuht

Uudise rubriigid: