19.03.2021

Veenädal - meri ja rannik

Miks merevesi on soolane? Kes elavad vees/meres? Kuidas vähendada prügi? Miks on meri meile tähtis?- Kristiine lasteaia lapsed uurisid nendele küsimustele veenädala raames vastuseid.

Sügisel Rohelise kooli tegevuskava planeerides sai lastelt küsitud mida nad soovivad mere ja ranniku kohta teada saada. Nii saigi veenädalat korraldades Rohelise kooli töögrupi poolt uuritavad teemad paika pandud ja õpetajatele abistavat lisamaterjali otsitud.

Teemadeks olid meil:

esmaspäev – meri ja  teised veekogud ning merevesi

Otsiti ja võrreldi veekogusid kaardilt ja gloobuselt. Kuulati või vaadati multifilmi naljalaulust „Heeringas“ (miks merevesi on soolane). Kuulati muinasjutte või muistendeid soolase merevee tekkimises. Tehti erinevaid katseid „Ujub või upub“, „Vee maitsmine“ ( soolane, magus, hapu, tavaline vesi), „Soolameri“ (katse munaga – millises vees jääb pinnale).

teisipäev – merega seotud elukutsed ja ohutus vees

Lastega arutleti teemadel: „Miks on meri inimesele kasulik?“, „Millal on meri inimesele ohtlik?“, „Miks on inimene rajanud oma elupaigad mere ja jõgede äärde?“. Lahendati põnevaid töölehti.

Samuti vesteldi veeohutusest ja mängiti erinevaid veeohutusmänge.

kolmapäev – merereostus

Vaadati õpetlikku multifilmi, mis räägib mereloomade olukorrast ning kuidas nad prügiga hakkama saavad. Arutleti teemadel veekogude kaitsmine ja vee säästmine. Suuremad lapsed tegid ka katseid  "Väiksed osakesed vees",

neljapäev – elustik meres (vees)

Piiluti arvuti abil Eesti Loodusmuuseumi virtuaalnäituste merede -ja jõgede ning ürgmerede saali, vaadati videosid erinevatest mereelanikest, meisterdati ja joonistati erinevaid mereloomi

reede – kokkuvõte nädalast

Kokkuvõtteks kinnistati erinevate tegevustega eelnevate päevade teemasid: peeti karude koosolekuid, kus arutleti vee säästmisest, loeti ette lugu lõhe Luudost, lahendati töölehti/ristsõnasid jne.

 

Veenädalasse oli kaasatud ka liikumisõpetaja, kes mängis lastega erinevaid liikumismänge nt  „Kaldale ja vette“, „Heeringas, heeringas 1,2,3.“

 

Samuti soovisime, eriolukorda arvestades,  veenädalasse kaasata koduseid lapsi, jagades nendega eliisi kaudu erinevaid tegevusi (katsete tegemine videode abil, multifilmid, töölehed, juttude jagamine jne).

Pilte vaata siit.

 

 

 

 Liina Kala

õppejuht

Uudise rubriigid: