Kristiine Linnaosa Valitsuse mittetulundustegevus

 Kristiine Linnaosa Valitsuse mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosolekud aastal 2018:

29. jaanuar, 2. aprill, 4. juuni, 10. september ja 26. november.

Koosolekul tulevad läbivaatamisle taotlused, mis on esitatud vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Vastutav ametiisik: kantselei peaspetsialist Lea Albert, tel 645 7132, lea.albert@tallinnlv.ee

Korteriühistute turvalisuse suurendamisele suunatud projektid
Vastutav ametiisik: linnamajanduse osakaonna vanemspetsilaist Marju Korts, tel 645 7125, marju.korts@tallinnlv.ee 
Kristiine linnaosa vanema 1. märtsi 2018 korraldus nr 19
Kinnituskiri

Mittetulundutegevuse andmise kord alates 01.01.2017.

2018. a. mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused 

2019.a. mittetulundustegevuse toetuste määramise lisatingimused

Toetused aastal 2012

Toetused aastal 2011

Toetused aastal 2010

Toetused aastal 2009

Toetused aastal 2008

Toetused aastal 2007

Toetused aastal 2006

Toetused aastal 2005

Viimati muudetud: 12.11.2018