Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

Tulika 33b 
10615 Tallinn  

Üldtelefon 6457140                                        
kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee  

Osakond avatud:

E        9.00 - 12.00 ja 14.00 - 18.00
T, N   9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.00 
R        9.00 - 14.15

Teenindatakse eelregistreerimise alusel
645 7140 või kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Vastuvõtule registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastuvõtuaja lõppu

Teie andmete töötlemine toimub vastavalt Tallinna linna andmekaitsetingimustele.

Juhataja – Eerika Rahuoja
Tel 645 7141 
eerika.rahuoja@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 9.00 - 12.00                                      

Juhataja asetäitja - Maarika Masikas
Tel 645 7142
maarika.masikas@tallinnlv.ee
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00 ja N 14.00 - 16.30

Spetsialist – Maie Takel  (üldinfo)
Tel 645 7140
maie.takel@tallinnlv.ee
 

SOTSIAALTEENUSTE TALITUS /infovoldik/

Vastuvõtt:
E 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30

Vanemspetsialist – Meeli Vaarpuu
Tel 645 7148
meeli.vaarpuu@tallinnlv.ee
Eakate hoolekanne: koduteenused, üldhooldekodusse paigutamine.

Vanemspetsialist - Airi-Anu Mugur
Tel 645 7109
airi-anu.mugur@tallinnlv.ee
Puuetega inimeste juhtumite korraldamine, täisealiste eestkoste. 

Vanemspetsialist – Anne Maajärv
anne.maajarv@tallinnlv.ee
Tel 645 7146

Puuetega inimeste hoolekanne: hooldaja määramine, transporditeenuse korraldamine.

Vanemspetsialist – Kadri Peljo 
Tel 645 7149  
kadri.peljo@tallinnlv.ee
Kriisirühmade (töötud, koduta inimesed, kinnipidamiskohast vabanenud) hoolekanne: sotsiaalteenuste korraldamine.

 

LASTEKAITSE TALITUS /infovoldik/


Lastekaitse peaspetsialist – Merle Priimäe

Vastuvõtt: E 14.00 - 17.30 ja N 9.00 - 12.00

Tel 645 7135
merle.priimae@tallinnlv.ee
Laste hoolekandega seotud üldised küsimused, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine.

Vanemspetsialistide vastuvõtt:

E 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30

Lastekaitse vanemspetsialist  - Marju Õispuu
Tel 645 7147 
marju.oispuu@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, peretoetuste ümbermääramine, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine ning juhtumitöö kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist Liina Virks
Tel 645 7145
liina.virks@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta, asendushooldusel ning eestkostel olevate laste elu korraldamine ja järelvalve, juhtumitöö kriisiperedega; hooldajatoetus puudega lapse vanemale, lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele.

Lastekaitse vanemspetsialist Maire Kohan
Tel 645 7114
maire.kohan@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, töö alaealiste õigusrikkujate, koolikohustuse mittetäitjate ning riski- ja kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist - Leana Sepa
Tel 645 7124
leana.sepa@tallinnlv.ee 
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, juhtumitöö riski- ja kriisiperedega.

 

SOTSIAALTOETUSTE TALITUS    / infovoldik toetused 2019 /  / infovoldik TTT 2019 /

Vanemspetsialistide vastuvõtt:
E      9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
T, N 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30

Vanemspetsialist – Mari-Liis Roomet
Tel 645 7131
mari-liis.roomet@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist - Kristi Suvi
Tel 645 7133
kristi.suvi@tallinnlv.ee

Peaspetsialist – Eha Eeriksoo
Tel 645 7144
eha.eeriksoo@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: N 9.00 - 12.00

 

Viimati muudetud: 17.09.2019