Kristiine Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Lugupeetud linnaosa elanikud

 Seoses eriolukorra kehtestamisega toimub kodanike nõustamine, sotsiaaltoetuste ja –teenuste küsimuste lahendamine reeglina telefoni ja e-posti teel.

Palume avaldused, taotlused jne esitada:

  • E-posti teel kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee (erandkorras ei pea avaldus olema digitaalselt allkirjastatud, kui selleks puudub võimalus) või
  • helistades telefonil 645 7140 või otse osakonna spetsialistile
  • tuua avaldus linnaosavalitsuse 1. korruse infosaali (Metalli 5) või jätta asutuse postkasti. Kui midagi on vaja täpsustada, siis võetakse ühendust avalduses toodud kontaktidel.

 Avalduste ja taotluste vormid:  
1. Avaldus muudeks toiminguteks
2. Sissetulekust sõltuva toetuse avaldus
3. Toimetulekutoetuse taotlus

Kui teil on infot abivajavast eakast, siis andke sellest kindlasti teada telefonil  645 7140 või e-posti aadressil kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Aadress: Metalli 5,
10615 Tallinn
Telefon: 645 7140
E-post: kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee 

Lahtiolekuajad
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
T 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
R 9.00 - 14.15

NB! Teenindatakse eelregistreerimise alusel 645 7140 või kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Tähelepanu! Vastuvõtule registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastuvõtuaja lõppu.


Kristiine Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonna teenused.

Juhataja – Eerika Rahuoja
Telefon: 645 7141 
eerika.rahuoja@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 9.00 - 12.00                                      

Juhataja asetäitja - Maarika Masikas
Telefon: 645 7142
maarika.masikas@tallinnlv.ee
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00 ja N 14.00 - 16.30

Spetsialist – Maie Takel  (üldinfo)
Telefon: 645 7140
maie.takel@tallinnlv.ee


Sotsiaalteenuste talitus

E   9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
N  9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Vanemspetsialist – Maarja Tahvinov
Telefon: 645 7148
maarja.tahvinov@tallinnlv.ee 
Eakate hoolekanne: koduteenused, üldhooldekodusse paigutamine.

Vanemspetsialist - Airi-Anu Mugur
Telefon: 645 7109
airi-anu.mugur@tallinnlv.ee
Puuetega inimeste juhtumite korraldamine, täisealiste eestkoste. 

Vanemspetsialist – Meeli Vaarpuu
meeli.vaarpuu@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7146
Puuetega inimeste hoolekanne: hooldaja määramine, transporditeenuse korraldamine.

Vanemspetsialist – Kadri Peljo 
Telefon: 645 7149  
kadri.peljo@tallinnlv.ee
Kriisirühmade (töötud, koduta inimesed, kinnipidamiskohast vabanenud) hoolekanne: sotsiaalteenuste korraldamine.


Lastekaitse talitus

Lastekaitse peaspetsialist - Merle Priimäe
Telefon: 645 7135
merle.priimae@tallinnlv.ee
Laste hoolekandega seotud üldised küsimused, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine.
Vastuvõtt: E 14.00 - 17.30 ja N 9.00 - 12.00

Vanemspetsialistide vastuvõtt:
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Lastekaitse vanemspetsialist  - Marju Õispuu
Telefon: 645 7147 
marju.oispuu@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, peretoetuste ümbermääramine, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine ning juhtumitöö kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist – Liina Virks
Telefon: 645 7145
liina.virks@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta, asendushooldusel ning eestkostel olevate laste elu korraldamine ja järelvalve, juhtumitöö kriisiperedega; hooldajatoetus puudega lapse vanemale, lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele.

Lastekaitse vanemspetsialist – Maire Kohan
Telefon: 645 7114
maire.kohan@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, töö alaealiste õigusrikkujate, koolikohustuse mittetäitjate ning riski- ja kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist - Leana Sepa
Telefon: 645 7124
leana.sepa@tallinnlv.ee 
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, juhtumitöö riski- ja kriisiperedega.


Sotsiaaltoetuste talitus

Vanemspetsialistide vastuvõtt:
E       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T, N  9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Vanemspetsialist – Mari-Liis Roomet
Telefon: 645 7131
mari-liis.roomet@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist - Inna Saarts
Telefon: 645 7133
inna.saarts@tallinnlv.ee

Peaspetsialist – Eha Eeriksoo
Telefon: 645 7144
eha.eeriksoo@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: N 9.00 - 12.00

Viimati muudetud: 18.03.2020