14.09.2020

On aeg taotleda Ranitsatoetust!

Tallinna linn toetab jätkuvalt 320 euroga peresid, kus on esimesse klassi minev laps.

Ranitsatoetust, mida varem nimetati esmakordselt kooli mineva lapse toetuseks, makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kelle laps alustab esimest korda põhihariduse omandamist ja on kantud Tallinna linnas tegutseva kooli õpilaste nimekirja ning kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt lapse põhihariduse omandamise alustamise kalendriaasta 1. jaanuarist.

Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest lapse kooliminekul ja 50 % juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis. Taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest, hiljemalt 30. novembril 2020.

Kristiine linnaosas elavatel vanematel on võimalus esitada taotlus linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, saata postiga aadressile Metalli 5 10615 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.ee või Tallinna e-teeninduses aadressil https://taotlen.tallinn.ee/.

Kuna õpilaste nimekirjad kinnitatakse septembri esimesel poolel, soovitame vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda alates 12. septembrist.

Ka e-teeninduses avatakse taotluste vastuvõtmine pärast õpilaste nimekirjade kinnitamist.

 

Uudise rubriigid: