12.03.2018

Teadmiseks paljulapselistele peredele

Paljulapselistel peredel (3 ja enam last) on ka sel aastal võimalus taotleda toetust Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Lapsena võetakse arvesse ka päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiv 19aastane, kui ta saab peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust.

Toetus sõltub perekonna sissetulekust ja seda määratakse isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (500 eurot) ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast (400 eurot). 
Olenevalt pere suurusest võib sissetulek olla alljärgnev:

4-liikmeline pere                    väiksem kui 1700
5-liikmeline pere                    väiksem kui 2100 
6-liikmeline pere                    väiksem kui 2500 
7-liikmeline pere                    väiksem kui 2900 

Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus hiljemalt 23. maiks. Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi, mille tõendamiseks tuleb vajadusel esitada täiendavaid dokumente, näiteks väljavõtteid pereliikmete pangakontodest, tõendeid elatise saamise või mittesaamise kohta vms.  

Taotlusi võetakse eelregistreerimise alusel vastu Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas Tulika 33b, I korrus

E         9.00 – 13.00 ja 14.00 – 18.00
T, N     9.00 – 13.00 ja 14.00 – 17.00

Lisateave ja eelregistreerimine telefonidel 645 7131, 645 7140.          

Uudise rubriigid: