23.08.2019

Tedre tn (Mooni tn – Sõpruse pst) rekonstrueerimine

Projekt on 09.08.19 esitatud EHR-i ehitusloa taotlemiseks. Ehitustöödega on planeeritud alustada oktoobrikuu alguses. Tööde lõpetamine 2020. aasta kevadel.

Tööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine. Rekonstrueeritava tänava pikkus on 330 meetrit.

Rekonstrueeritava sõidutee laius on läbivalt 5,5 meetrit ning kergliiklustee laius paaritute numbritega poolses küljes on 3 m ning jalgtee laius paaris numbritega kinnistute poolel 2 m.

Autoliikluse rahustamiseks ning jalakäijate liikumisvõimaluste parendamiseks on ettenähtud rajada Vuti, Mõtuse ja Mooni tänavad tõstetud ristmikuna. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Samuti rajatakse tänavale sademeveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Projektdokumentatsiooni maastikuarhitektuurses lahenduses on ettenähtud tööde mahtudes on ettenähtud rajada tänavale 78 tk iluõunapuud „August Vaga“, 2500 tk põõsast (roomav sõstar), 1 prügikast, 3 pakendikonteinerit, 3 pinki.

 Projektdokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt.

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

 

Uudise rubriigid: