Avalduste ja taotluste blanketid

Tallinna linna munitsipaallasteaeda saab kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Saate esitada kuni kolm lasteaia valikut. Taotluses näete, mitmes on laps valitud lasteaia nimekirjas. Kui soovite lapsele lasteaia kohta kohe, saate valida nende lasteaedade seast, kus on vabu kohti. Saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Juba esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta.                    

 https://info.haridus.ee

  • Lapsevanem saab oma soovi kohaselt lasteaia valikuid muuta, selleks tuleb varem valitud kohast loobuda ja saab teha uue soovitud valiku. Samuti on võimalus koha soovimise aastat vajadusel edasi lükata.
  • Lasteaedade kontaktid ja info vabadest kohtadest leiad SIIT.

 

Lapse lasteaiast välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem direktorile lapse lasteaiast välja arvamise avalduse enne lapse lahkumist. Lähtuvalt: Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

Lapsevanemal on võimalus taotleda toidutasu soodustust taotluse alusel kaks korda õppeaasta jooksul /avaldused 10.septembriks ja 10.jaanuariks/.

Avalduse juurde lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid ja rahvastikuregistri tõend sissekirjutuse kohta.

Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutuses käival/õppival vähekindlustatud perede lapsel kui lapse ja tema vanemate või teda asendava isiku elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla 95.87 euro kuus. Lähtuvalt: Tallinna Linnavolikogu määrus 4.märts 2004 nr 7.

Toidusoodustuse saamise otsustab lasteaia hoolekogu.

Lapsevanemal on võimalus taotleda osalustasu soodustust. Lähtuvalt: Tallinna Linnavolikogu määrusest 23.veebruarist 2006 nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid.

Kõiki taotlusi ja avaldusi saab esitada e-postile: aasalill@kullatera.edu.ee

  

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: aasalill [ät] kullatera.edu.ee

 

Viimati muudetud: 16.02.2017