Huvitegevus Kullatera Lasteaias

Kullatera Lasteaed annab rendile erinevaid lasteaia ruume: saal, puhkeruum, loovustuba ja spordiväljak. Renditud ruumides pakutakse lasteaia lastele erinevaid huvitegevuses osalemise võimalusi. Meie lasteaiast leiab iga väike mudilane endale meelepärase huvitegevusringi:

Harju Jalgpallikool

4 kuni 7 aastastele jalgpallisõpradele. Harju Jalgpallikool viib läbi lapsesõbralikke ning eakohaseid treeninguid, rühmadesse on oodatud kõik väikesed jalgpallurid, kes pakatavad energiast ja on valmis õppima uusi oskusi.

Treeningud toimuvad 1x nädalas, esmaspäeval kell: 15.15 - 15.45 5-7-aastased lapsed, kell: 15.55 - 16.25 3-aastased lapsed ja kell: 16.35 - 17.05 4-aastased lapsed. Sügisel septembri-oktoobri kuus ja kevadel aprillis - mais toimuvad treeningud õues spordiväljakul ja talveperioodil lasteaia saalis Magdaleena 11/1.

Osalejaks registreerimine toimub kohapeal, lasteaiarühmas ning kodulehel http://harjujk.ee/. Tasu lapsevanemale 20 eurot kuus, olemas erinevad soodustused. Igale väikesele sportlasele treeningsärk.  Juhendab treener Mauri Levandi.

Tommy Mängukool

Inglise keelt õppima oodatakse lapsi alates 5 eluaastast. Huvi inglise keele õppimise vastu on koolieelsete laste hulgas järjest kasvanud ning seetõttu on avatud mitmeid inglise keele õppegruppe nii lasteaedades kui ka huvikoolides. Meie eesmärgiks on pakkuda koolieelsetele lastele jõukohast ning huvitavat inglise keele õppimise võimalust.

Inglise keele tund toimub Magdaleena 6 puhkeruumis igal teisipäeval kell: 16.00 - 16.35 (35 min) algajate grupp ja 16.45 - 17.20 (35 min)edasijõudnute grupp. Hind lapsevanemale 26 eurot kuus, poolaasta ettemaksu korral 22 eurot kuus.

MTÜ Spordiklubi Kehakool Huvikool Hüpe

Lastele vanuses 3 kuni 7 eluaastat. Üldarendavad treeningtunnid toimuvad igal teisipäeval kell: 09.15 - 09.45 vanemad lapsed ja kell: 15.45 - 16.15 nooremad lapsed, kestvusega 30 min. Neljapäeval kell: 09.15 - 09.45 vanemad lapsedja kell: 15.45 - 16.15 nooremad lapsed. Treeningud toimuvad lasteaia saalis.

Õppekava alusel toimuvad treeningud on mõeldud eelkooliealistele lastele, kes läbi erinevate sportlike tegevuste oskavad rõõmu tunda aktiivsest liikumisest ja uute oskuste omandamisest. Treeninguid viib läbi lasteaia liikumisõpetaja Merike Tali. Hind lapsevanemale 29 eurot kuus, e-post: Merike.Tali@mail.ee Ringi tasult saab tulumaksutagastuse.

Meero Muusik Eelkooliealiste laulu-mängutund sisaldab lisaks laulmisele loovat liikumist, mängulisust, rütmiharjutusi, pillimängu erinevatel instrumentidel ja muusika kuulamist. Nendes tegevustes osalevad lapsed kahes vanusegrupis 3-4a ja 4-5a.

Tegevused toimuvad Magdaleena 11/1 saalis igal kolmapäeval kell: 15.15 - 16.00; 16.15 - 16.45 ja kell: 16.55 - 17.40. Õpetaja Hanna -Liis Lao e-post: muusik@meero.ee  Õppemaks: Kuumakse 30 € (3-aastased) ja 35€ (4-6-aastased) I pa 112€ ja II pa 140 €.

Registreerimine www.meero.ee

Judoklubi Aitado

Eesmärk: Eesti vajab aatelisi kodanikke, mehiseid poisse ja tarmukaid tüdrukuid. Judoharidusse kuulub ka elus hädavajalik enesekaitse, mis on paljuski aluseks aktiivse ühiskonnakorra kaitsja kujunemisele. Soovitame judot õppida ja harjutada.

Judoring algajatele 4 - 6 aastastele lastele toimub lasteaia saalis Magdaleena 11/1 2 x nädalas: Teisipäeval kell: 17.15-18.00 ja reedel kell: 15.15 - 16.00, treeningu kestvus 45 min. Õppemaks: Kuumakse 39 €. Juhendab: treener Taavi Bekker GSM 58233553 e-post: Taavi.bekker@gmail.com

Koolituskeskus Vivendi kunsti- ja loovusring

Kunsti- ja loovusring on mõeldud käeliste oskuste arendamiseks ja esmaste töövõtete õppimiseks läbi mängulise ja põneva ringitegevuse. Kunsti- ja loovusringis on väga olulisel kohal lapse tähelepanu, kujutlusvõime, loovuse ja enese väljaendusoskuse areng.

Kunsti- ja loovusringis õpivad lapsed: tundma erinevaid meisterdamise materjale, kasutama esmaseid tehnikaid ja töövõtteid, tundma rõõmu eneseväljendusest ja ühistegevusest ning avardama oma silmaringi, kunstialaseid teadmisi ja loovust.

Osalema on oodatud lapsed alates 4 eluaastast. Kunsti- ja loovusring toimub igal esmaspäeva õhtupoolikul lasteaia tedusklassis Magdaleena 11/1 maja I korrusel I grupp kell: 15.15 - 16.00  ja  II grupp kell: 16.15 - 17.00. Ringi kuutasu on 24€ ja sisaldab kõiki vajalikke töövahendeid ning materjale. Ringi tasult saab tulumaksutagastuse.

Registreerimine lasteaias.

MyDance Tantsuklubi

MyDance on uue ajastu tantsuklubi, mis on suunatud kõikidele lasteaia- ja kooliealistele lastele, kelle kireks ja edasiviivaks jõuks on tantsimine. Kandvaks eesmärgiks on lastele huvitegevuse pakkumine ja nende arendamine läbi muusika ja tantsu.

MyDance Tantsuklubi pakub lastele võimalust õppida Show- ja Tänavatantsu, mis hõlmavad endas mitmeid erinevaid ja värvikaid tantsuelemente. Õppekavad on kombineeritud rühmatreeningute, suve- ja linnalaagrite ning põnevate esinemistega.

Tantsutundide õppekavad on koostatud lähtuvalt lapse vanusest ja arengust selliselt, et arendada lastes motoorseid oskuseid ning aidata kaasa nende positiivse enesehinnangu väljakujunemisele. Tantsuklubi naerusuised treenerid loovad lastele toreda ning turvalise keskkonna, kus lapsed saavad tunda rõõmu tantsimisest, õpivad tundma oma keha läbi tantsuliigutuste ning arendavad eneseväljendamise oskuseid.

Tantsutunnid toimuvad igal reede hommikupoolikul I grupp kell: 9.15-9.45 ja II grupp 10.00-10.30 lasteaia saalis. Nooremate laste grupp (Mesimummud ja Kullapaid) iga kolmapäeva hommikupoolikul kell: 10.00 - 10.30. Tegevuse pikkus on 30 minutit. Kuutasu 20 (ringi tasult saab tulumaksutagastuse).  Oodatud on lapsed alates 3 eluaastast.

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: aasalill [ät] kullatera.edu.ee

Viimati muudetud: 18.10.2018