Ruumide rent

Tallinna Kullatera Lasteaed annab ruume üürile:

  • Saali kasutamine - 6 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks, Magdaleena 11/1
  • Saali kasutamine - 13 eurot 1h (60 minutit) saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni, Magdaleena 11/1
  • Puhkeruumi /kabineti/ kasutamine - 8 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks, Magdaleena 6
  • Loovustoa /kabineti/ kasutamine - 8 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks, Magdaleena 6
  • Spordiväljaku kasutamine - 10 eurot 1h (60 minutit) Magdaleena 11/1

ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel sõlmitava lepingu alusel lasteringideks ja huvitegevuse läbiviimiseks.

Renditasu suurus ruumide kasutamisel on kehtestatud Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" (.pdf)

Tallinna Haridusameti juhataja 30.08.2018 käskkiri nr  HA-4/66 " Tallinna Haridusamet juhataja 08.06.2010 käskkirja nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" muutmine" (.pdf).

  • Pianiino kasutamine - 2 eurot 1h (60 minutit) Magdaleena 11/1 saalis
  • Lasteaia hoovimaja Magdaleena 11/2 korter 1 on antud Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva munitsipaaleluruumi üürilepingu alusel tähtajalisele rendile eraisikule kuni 17.02.2021a. Leping 10.12.2018 nr 3-55/24 (sõlminud Tallinna Haridusamet).

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Viimati muudetud: 24.11.2020