24.08.2021

Algab liikumise ja sportimise teema-aasta

Tervislik liikumine ja sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele.

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja spordile.

Läbi järgmise teema-aasta toetavad ja arendavad Tallinna haridusasutused liikumise, tervise ning spordiga seonduvaid tegevusi, et pealinnas oleks õnnelikud õppijad.

Kullatera lasteaia TEL suund on alates 2018 aastast, kui liitusime Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, olnud liikumine. Meie 2020 - 2022 arengukava liikumine-tervis-sport teema prioriteetsed tegevused on:

  • Liikumisprojekt „Loodusmatk koos peredega läbi nelja aastaaja“ 
  • Linnaaianduse koosloome projekti tegevused, õppeaedade rajamine, parima kogemuse jagamine 
  • Personaliprojekt „Iga samm loeb“ 
  • Igapäevane laste hommikvõimlemise projekt “Tõuse püsti ja siruta ning tule ette ja viruta”

Lisaks perespordipäevad, õppekäigud, matkad, osalemine erinevatel spordiüritustel, rohkelt viibimist värskes õhus ja igapäevane loovliikumine. 

Tallinna teema-aasta on jaotatud teemakuudeks järgmiselt:
Kalendrikuu
Teemakuu 
Kuu fookus, käsitletavad teemad
September Liikumiskuu Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaiatee).
Oktoober Vaimse tervise kuu
Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, 
õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine).
Terves kehas terve vaim!
November Märkamise ja heaolu kuu
Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning kiusamise märkamine ja ennetamine .
Detsember Puhkuse ja une kuu Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine
Jaanuar Tervisliku toitumise kuu Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.
Veebruar Olümpiakuu Spordi roll igapäevaelus läbi aja.
Märts Vitamiinikuu Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil.
Tasakaal on peaasi!
Aprill Südamekuu Südametervise hoidmine.
Naer on terviseks!
Mai Keskkonnakuu Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.
 

Uudise rubriigid: