27.03.2017

Nutikuu tegemised Kullatera lasteaias

Aprill on linna haridusasutuste Nutikuu. Nutikuud korraldab Tallinna Haridusamet juba teist aastat, kui eelmisel aastal olid tegevustesse kaasatud ainult koolid, siis sellel aastal on antud võimalus ka kõikidele lasteaedadele.

Kullatera lasteaed osaleb Nutikuul päris mitme üritusega.

Bee-Bot ja Ozobot videolugude väljakutse

05.aprillil kell 9.30 - 14.30 toimub Kullatera lasteaias ülelinnaline lasteaedade õpetajatele ja juhtidele suunatud üritus "Praktiline nutitund", kus mitmes erinevas töötoas saab Kullatera õpetajate juhendamisel omandada teadmisi erinevate nutivahendite (Ozobot, Edison, LittleBits, Makey Makey, LEGO WeDo 2.0 / IPad + kahoot!) kasutamise kohta. Ideed ja näited meie lasteaia näitel, kuidas nutivahendeid siduda lasteaia õppe- ja kasvatustegevusega. meeskonnatöö - tulijad ise proovivad vahendeid ning mõtlevad ühe idee kuidas siduda õppe- ja kasvatustegevusega.

10.aprillil kell 16.00 - 18.00 toimub ülelasteaialine robootika õhtu, kus lapsed saavad koos vanematega erinevates töötubades nutivahenditega õpetajate juhendamisel tegutseda. Lapsevanem koos lapsega saab läbida erinevaid keskuseid erinevates rühmades (majades).

19.aprillil kell 9.30 - 14.30 „Konkurss „Nutikas lasteaed“, kus lasteaia võistkond, kuhu kuulub õpetaja + 4 last, tulevad Kullaterasse registreerimise alusel koos oma robootilise vahendiga ja näitavad teistele, mida nad oskavad. Praktiline nutikas õppetegevus kasutades erinevat robootilist või elektroonilist vahendit, mis on eesmärgistatud ning mida saab kasutada õppe- ja kasvatustegevuses seatud eesmärkide täitmiseks.  Vahend tuleb endal kaasa võtta.  Üritus toimub lasteaia saalis.

Konkursile pääseb kuni 12 lasteaia võistkonda (6 lasteaeda hommikupoolikul, 6 lasteaeda lõuna ajal) eelregistreerimise  alusel (registreerimine e-posti teel lingi kaudu).

Tegevuste näitamine toimub lasteaia saalis 2 tegevust korraga. Teised võistkonnad saavad vaadata ja hiljem valida oma lemmiku. Tegevuseks on aega max 20 minutit. Tegevused toimuvad 3 vahetuses.

Tänukirjad ja auhinnad kõigile osalejateleJ.  AS Rekato poolt auhind lemmikule.

Üritusele registreerimine:

Konkurss "Nutikas lasteaed" kell 10.00    Konkurss "Nutikas lasteaed" kell 12.30

„Telli nutitund oma lasteaeda“

Linna lasteaiad saavad tellida Kullatera õpetajad koos nutikate vahenditega oma lasteaeda. Kullatera õpetajad viivad koha peal läbi tegevused tellija lasteaia lastegaJ Iga lasteaed saab valida 1 tegevuse. 10 erinevat tegevust, viivad läbi 5 õpetajat. Tegevused toimuvad eesti keeles.

Hetkel on juba kõik nutitunnid tellitud, uus võimalus mais MÕK kuul.

 

 

Uudise rubriigid: