23.12.2021

Tallinlastele säilib praegune lasteaia kohatasu määr

Töötasu alammäära kasvuga tõuseb uuest aastast lasteaia kohatasu seniselt 71,25 eurolt 79,79 eurole, kuid tallinlastele jääb kehtima praegune kohatasu suurus ehk 71,25 eurot ning selle kasvu ehk 8,54 eurot katab linn toetusena.

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele kaetakse muud kulud linnaeelarve vahenditest ja osaliselt vanemate poolt.

Vastatavalt Tallinna Linnavolikogu 2015. aasta määrusele on vanemate poolt kaetava osa määraks kehtestatud Tallinnas ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel. Seega jääb  Tallinna elanikule vanema osa ühe lapse kohta jätkuvalt 71,25 eurot kuus.

Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkirja nr HA-4/41 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“.

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Uudise rubriigid: