22.11.2019

Pokud tegid vanast paberist uut

Meie lasteaia Pokude rühm käis 20. novembril Lehola Keskkonnahariduskeskuses osaledes programmis „ Vanast uus“.

Pokude rühmal oli 18.-22. november keskkonnanädal, mille üheks kokkuvõtvaks osaks oli külaskäik Lehola keskkonnahariduskeskusesse.

Rohelise Kooli programmis osalemisel on meil selle aasta üheks põhiteemaks „ Prügi ja jäätmed“. Selle teemaga on Pokude lapsed saanud juba ka oktoobris tegeleda. Kuna aga teema on lai ja olulist infot palju, siis sai jätkatud ka novembris. See, et Pokude lapsed oskavad juba päris hästi prügi sorteerida näitas ka keskuses tehtud vastava teemaline mäng. Lisaks sellele said lapsed vaadata ka prügiteemalisi filme. Kõige lõpuks aga proovisid lapsed enda kaasa võetud ajalehest uut paberit teha. Selgus, et nii lihtne see polegi, kuid hakkama said siiski kõik. Paberi tegemisel sai kätt proovida ka meie vabatahtlik Emma.

Täname siinkohal Lehola Keskkonnahariduskeskuse tublisid töötajaid, kes meie pokude lastele nii huvitavad tegevused olid ette valmistanud!

 

õppealajuhataja Karin Pero

 

Uudise rubriigid: