02.04.2021

Marta Haas 120

Eesti alushariduse tänast päeva ei oleks ilma nende inimesteta, kes on hariduse esimese trepiastme ehitamisega tegelenud minevikus. Üks nendest oli Eestis Marta Haas, kes sündis 2. aprillil 120 aastat tagasi (02.04. 1901 – 01.08. 1996).

Marta Haas 02.04.1901-01.08.1996.jpgMarta Haasi pedagoogilised tõekspidamised on kasutusel ka tänapäeval, kuid kui palju neid temaga seostatakse, on iseasi.

Lasteaeda pidas Marta Haas asutuseks, mis täiendab kodust kasvatust ja tõstab selle taset. Mäng oli tema arvates äärmiselt oluline lapse eakohaseks ja normaalseks arenguks ja mängu kohta ta on öelnud nii: ,,Mäng on lapse töö ja looming enne kooli. Lapsest, kes tublisti mängib, kasvab hea õppija ja tööinimene”. Samuti on ta rõhutanud lapsele jõukohase töö tähtsust ning seda, et  mängu ja töö kõrval tuleb lapsele jätta võimalikult palju vabadust, et ta saaks areneda loomulikus, looduse poolt seatud suunas.  

Mängu tähtsust on eraldi esile tõstetud ka tänapäeval  riiklikus alushariduse õppekavas, kuid see ei ole tänaste põlvkondade avastus, seda teati juba enne meid.

Marta Haas on asutanud  Eesti esimese eralasteaia (Tartus), et saaks paremini rakendada oma pedagoogilisi tõekspidamisi, sest töö linna lastepäevakodudes ei rahuldanud teda.

5. septembril 1940 aastal  sai temast esimene juhataja vast asutatud Tallinna 9. Lasteaiale, kus ta töötas juhatajana kuni 1946 aastani.

Marta Haasi tegevus koolieelse hariduse edendamisel Eestis ei piirdu ainult selle kuue aastaga, mil ta töötas Tallinna 9. Lasteaia juhatajana, vaid on palju laiem ja mõjukam nii tema eluajal kui ka peale seda.

Triinu Rannula postitus Marta Haasist

Uudise rubriigid: