Korruptsiooniennetusega tegelev ametnik

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid kontakt: hille.voolaid@hm.ee .

Korruptsioonivastane seadus

Viimati muudetud: 28.11.2018