Söökla

Kooli söökla on kasutamiseks õpilastele, õpetajatele ja koolitöötajatele tööpäevadel kell 9.35 – 13.00

Kooli nõudmisel registreerib õpilane sööklas oma õpilaspiletiga koolilõuna

Sööklasse tulemise kellaajad

9.30  -  hommikusöö   1- 4. klassid   (PPR)
10.35-  väiksed klassid ( 1.d, 1.g,  2.d,  3.v, 3.g,  4.g, 4.e, 4.v, 4,d,5.d,5.e,5.g,5.n,6.d,6.g,6.v,6.e, 7.v,7.g,7.d,6-7l(E,R) 8/9 L.,9.g, 9ab.mk)
11.35 -    5. - 7. klassid + 8.d+8f +8v
12.10 -      1.-4. klassid (PPR grupi ajal)
12.35  -   7. – 9. klassid + 2.g, 3.d, 3.l,  7f,  6-7l (T,K.R)

 Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata

Söökla  nädalamenüü 

Viimati muudetud: 08.11.2018