15.05.2020

Lasnamäe Põhikooli tegevuskava

 1. Kooli õppetöö 18. maist kuni 9. juunini  toimub distantsõppena.
 2. Alates 18. maist toimub  kontaktõpe üks- ühele ( 18 õpilast) ja väikeses rühmas, kuni 4 õpilast ( 3 rühma)
  Kontaktõpet vajavad lihtsustatud õppekavaga õpilased ja lisatuge vajavad õpilased, kellel oli raskusi distantsõppes.
  Kontakttundide andmisel on õpetajatel isikukaitsevahendid ( visiir, mask), õpilastel maskid. Tagatud on 2+2 reegli  järgimine.
 3. Õppeaasta lõpetamine:  9. juunil klassijuhatajate tunnid 1- 9. kl ( virtuaalselt),  virtuaalne lõpuaktus 9. klassidele, lõputunnistuste andmine alates 11. juunist vastavalt koostatud graafikule, et vältida kogunemisi.
 4. Õpilaste liikumist ja kogunemist koolis ei toimu, ainult 9. klasside õpilased, kes toovad ära õpikud.  Kontaktide hulga piiramiseks on koostatud vastav graafik, järgitakse tervisekaitsenõuete täitmist.
 5. Kooli ruume tuulutatakse,  puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt nõuetele. Õppetööks on avatud on kindlad klassiruumid ja õpetajate tuba. Riietehoid ja raamatukogu  on suletud. Mänguväljakut ja staadionit kooli kasutuses  ei ole.
 6. Personali hulk majas on minimaalne, vastavalt koostatud graafikule. Tagatud on tervisekaitsenõuete järgimine.
  Kõik koosolekud, nõupidamised, koolitused toimuvad virtuaalselt
 7. Koolitoidu toidupakkide jagamine kolmapäeviti kuni 3. juunini (k.a.), järgitakse  tervisekaitsenõuete täitmist.
 8. Dokumentide vastuvõtt kooli astumiseks (digitaalselt)   lpk@lpk.tln.edu.ee, digivõimaluste puudumisel  kooli kantseleis (eelneval kokkuleppel, tervisekaitsenõuete järgimisega)
 9. Täiendavat informatsiooni  õppetöö, dokumentatsiooni jms kohta saab telefoni teel 6356775, +372 5118454 ja  kooli kodulehelt

Uudise rubriigid: