Kui on vaja abi - Lasnamäe piirkonapolitsenikud on teile abiks

Vesteldes oma piirkonna elanikega on tulnud välja murekoht, mis vajab veidi tutvustamist. Väga paljud elanikud soovivad panustada oma elukeskkonna parandamisse. Nähes kuskil mingeid kitsaskohti või seaduserikkumisi, tahetakse sellest õigetele inimestele teada anda. Küsimus on aga, kellele ja kuhu infot jagada. Siinkohal anname väikesed viited. Kui teile jääb silma midagi, mis on seotud narkootikumide tarvitamise või müügiga, võite sellest teada anda narkopolitsei vihjeliinile pohja.vihje@politsei.ee või 6124465. Kõikide ülejäänud probleemide korral palun pöörduge oma piirkonnapolitseiniku poole. Ida-Tallinna konstaabligrupis on igal piirkonnapolitseinikul kureerida konkreetsed tänavad. Täpsema info selle kohta saate Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kodulehelt .

 Politsei on tänulik iga info eest, mis aitab meil üheskoos oma elupiirkonda turvalisemaks muuta.

Viimati muudetud: 28.06.2017