Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Aadress: Pallasti 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee


Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonna teenused.

Osakonna juhataja - Regina Truman
Telefon: 645 7751
E-post: regina.truman@tallinnlv.ee
Kabinet: 222

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande üldküsimused
Vastuvõtt: Esmaspäeval 15.00 - 17.30 ja neljapäeval: 10.00 - 12.00

Jurist - Liisi Raamets-Tunali
Telefon: 645 7758
E-post: liisi.raamets-tunali@tallinnlv.ee
Kabinet: 215

Tegevusvaldkonnad: juriidilised küsimused
Vastuvõtt: Esmaspäeval 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30

vanemspetsialist - Alice Kunimägi
Telefon: 645 7753
E-post: alice.kunimagi@tallinnlv.ee
Kabinet: 223

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande osakonna tööd puudutava informatsiooni edastamine ja vahendamine; klientidele info edastamine; kirjavahetuse korraldamine

vanemspetsialist - Inga Lugina
Telefon: 645 7760
E-post: inga.lugina@tallinnlv.ee
Kabinet: 327

vanemspetsialist - Nadežda Vestung
Telefon: 645 7763
E-post: nadezda.vestung@tallinnlv.ee
Kabinet: mahtra 48


Sotsiaalteenuste talitus

E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Talituse juhataja - Leili Vaikmaa
Telefon: 645 7756
E-post: leili.vaikmaa@tallinnlv.ee
Kabinet: 109
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalteenuste talituse töö juhtimine, koordineerimine ja korraldamine. Isikute õiguste ja heaolu tagamine sotsiaalteenustele suunamise, nõustamise ning muu abiandmise kaudu

Vanemspetsialist - Kaja Merilaine
Telefon: 645 7754
E-post: kaja.merilaine@tallinnlv.ee
Kabinet: 110
Tegevusvaldkonnad: eakatele, täisealistele puudega inimestele, vähekindlustatud peredele ja teistele abivajajatele sotsiaaleluaseme ja üldhooldekodu teenuse korraldamine (LOV SHO komisjoni sekretäri ülesannete täitmine, ettepanekute tegemine isikute arvele võtmiseksrahvastikuregistris kohaliku omavalitsuse täpsusega, omasteta isikute matuste korraldamine)

Vanemspetsialist - Leelo Kukk
Telefon: 645 7771
E-post: leelo.kukk@tallinnlv.ee
Kabinet: 108
Tegevusvaldkonnad: eakate inimeste õiguste ja heaolu tagamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abiandmise kaudu (koduteenuste korraldamine ja järelevalve teostamine, sotsiaalvalveteenuse ja eakate päevahoiuteenusele suunamine)

Vanemspetsialist - Kalju Nurm
Telefon: 645 7764
E-post: kalju.nurm@tallinnlv.ee
Kabinet: 141
Tegevusvaldkonnad: eakate, vähekindlustatud ja muude sotsiaalsete erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku soodustamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abiandmise kaudu (nõustamine vältimatu sotsiaalabi, varjupaigateenuse ja öömajateenuse saamisel ning tasuta toitlustamise osas, PR toidutalongide väljastamine, töö perevägivalla juhtumitega, koostöö politsei, ohvriabi, vanglate ning kriminaalhooldusosakondadega)

Vanemspetsialist - Viktoria Soosaar
Telefon: 645 7775
E-post: viktoria.soosaar@tallinnlv.ee
Kabinet: 133
Tegevusvaldkonnad: piiratud teovõimega täisealistele isikutele eestkoste seadmise ja teostamise korraldamine ning isikute kinnisesse asutusse paigutamine (eestkoste vajaduse kindlaks tegemine, kohtule arvamuste andmine, eestkostel olevate isikute esindamine, kohtuistungitel osalemine)

Vanemspetsialist - Tiiu Raid
Telefon: 645 7774
E-post: tiiu.raid@tallinnlv.ee
Kabinet: 136
Tegevusvaldkonnad: piiratud teovõimega täisealistele isikutele eestkoste seadmise ja teostamise korraldamine ning isikute kinnisesse asutusse paigutamine (eestkoste vajaduse kindlaks tegemine, kohtule arvamuste andmine, eestkostel olevate isikute esindamine, kohtuistungitel osalemine)

Vanemspetsialist - Kadri Peljo
Telefon: 645 7736
E-post: kadri.peljo@tallinnlv.ee
Kabinet: 140
Tegevusvaldkonnad: erivajaduste inimeste õiguste ja heaolutagamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abi andmise kaudu (isikliku abistaja või tugiisiku teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine, täisealiste puudega inimeste sotsiaaltranspordi korraldamine, rehabilitatsiooniteenusele või erihoolekandeteenusele suunamist taotlevate inimeste taotluste ettevalmistamine ja SKA-le edastamine, isikut tõendavate dokumentide kätte toimetamine)

Vanemspetsialist - Tiina Kukkur
Telefon: 645 7749
E-post: tiina.kukkur@tallinnlv.ee
Kabinet: 119
Tegevusvaldkonnad: kõrvalist abi vajavatele täisealistele puudega isikutele hoolduse seadmine ning hooldajatele hooldajatoetuse määramine (hooldusvajaduse ja hoolduse hindamine ning kvaliteedi kontrollimine). Omastehooldajate asendusteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

Vanemspetsialist - Külli Kull
Telefon: 645 7759
E-post: kylli.kull@tallinnlv.ee
Kabinet: 119
Tegevusvaldkonnad: kõrvalist abi vajavatele täisealistele puudega isikutele hoolduse seadmine ning hooldajatele hooldajatoetuse määramine (hooldusvajaduse ja hoolduse hindamine ning kvaliteedi kontrollimine). Omastehooldajate asendusteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine


Lastekaitse talitus

Teenindatakse eelregistreerimise alusel.

E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Lastekaitse talituse juhataja - Kristiina Keerd
Telefon: 645 7706
E-post: kristiina.keerd@tallinnlv.ee
Kabinet: 224
Tegevusvaldkonnad: lastekaitse üldküsimused

Lastekaitse vanemspetsialist - Anastassia Burgos
Telefon: 645 7776
E-post: anastassia.burgos@tallinnlv.ee
Kabinet: 127
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Paekaare, J.Koorti, Võidujooksu

Lastekaitse vanemspetsialist - Siire Toode
Telefon: 645 7779
E-post: siire.toode@tallinnlv.ee 
Kabinet: 123
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Lagedi tee, Pae, Paepargi,  Pae põik, Suur-Paala, Väike-Paala, Uuslinna, Kiive, Raudsüdame, Muldvalge, Valge, Tuha, Peterburi tee, Killustiku

Lastekaitse vanemspetsialist - Mare Pihlak
Telefon: 645 7768
E-post: mare.pihlak@tallinnlv.ee
Kabinet: 129
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Asunduse, Betooni, Kanali tee, Katusepapi, Kesk-Sõjamäe, Kivimurru, Lasnamäe, Lennujaama tee, Majaka, Majaka põik, Paekivi, Pallasti, Paneeli, Sikupilli, Sepise, Silde, Suur-Sõjamäe, Suur-Sõjamäe põik, Tuulemäe, Võidujooksu

Lastekaitse vanemspetsialist - Diana-Christina Toos
Telefon: 645 7720
E-post: diana-christina.toos@tallinnlv.ee
Kabinet: 226
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Kärberi, Priimurru, Hooldekodu tee

Lastekaitse vanemspetsialist - Inga Šorikova
Telefon: 645 7773
E-post: inga.sorikova@tallinnlv.ee
Kabinet: 117
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Linnamäe tee

Lastekaitse peaspetsialist - Diana Vinogradova
Telefon: 645 7757
E-post: diana.vinogradova@tallinnlv.ee 
Kabinet: 217
Tegevusvaldkonnad: füüsiliste isikute eestkostel olevad lapsed

Lastekaitse vanemspetsialist - Natalia Rahhanskaja
Telefon: 645 7737
E-post: natalia.rahhanskaja@tallinnlv.ee
Kabinet: 124
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Härma, Smuuli tee, Vikerlase, Kalevipoja, Kalevipoja põik, P.Pinna

Lastekaitse vanemspetsialist - Alice Kunimägi
Telefon: 645 7724
E-post: alice.kunimagi@tallinnlv.ee 
Kabinet: 132
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Vana-Kuuli, Meeliku, Martsa, Paasiku, Paekalda, Mäe, Turba, Alvari, Loometsa, Võru

Lastekaitse vanemspetsialist - Heli Tuulik
Telefon: 645 7769
E-post: heli.tuulik@tallinnlv.ee
Kabinet: 219
Tegevusvaldkonnad: asenduskodu teenusel olevad lapsed 

Lastekaitse vanemspetsialist - Natalija Andreitšuk
Telefon: 645 7767
E-post: natalija.andreitsuk@tallinnlv.ee
Kabinet: 219
Tegevusvaldkonnad: asenduskodu teenusel olevad lapsed 

Lastekaitse vanemspetsialist - Tiia Tõll
Telefon: 645 7747 
E-post: tiia.toll@tallinnlv.ee
Kabinet: 114
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale 
Teeninduspiirkond:  Raadiku 8a/2, 8b/2, 8/3, 8a/3, 8b/3 ja Raadiku lõpp

Lastekaitse vanemspetsialist -  Maria Bychkova
Telefon: 645 7731 
E-post: maria.bychkova@tallinnlv.ee 
Kabinet: 112 
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale 
Teeninduspiirkond: Raadiku algus 8/1, 8/2, 8a/1, 8b/1  

Lastekaitse vanemspetsialist - Angelina Savolainen
Telefon: 645 7787
E-post: angelina.savolainen@tallinnlv.ee 
Kabinet: 229
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale 
Teeninduspiirkond: Kivila, Sinimäe

Lastekaitse vanemspetsialist - Diana Linnart-Gromova
Telefon: 645 7709
E-post: diana.linnart-gromova@tallinnlv.ee
Kabinet: 116
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale 
Teeninduspiirkond: Läänemere tee

Lastekaitse vanemspetsialist - Anna Ditman
Telefon: 645 7725
E-post: anna.ditman@tallinnlv.ee
Kabinet: 135
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Katleri, Vormsi, Narva mnt, Tondiraba, Kihnu, Muhu, Mustakivi, Priisle

Lastekaitse vanemspetsialist - Jana Morozova
Telefon: 645 7711
E-post: jana.morozova@tallinnlv.ee
Kabinet: 131
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Mahtra, Ümera

Lastekaitse vanemspetsialist - Olga Žuravljova
Telefon: 645 7762
E-post: olga.zuravljova@tallinn.ee
Kabinet: 125
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Punane, Vilisuu, Anni, Pikre

Lastekaitse vanemspetsialist - Evelin Ränk
Telefon: 645 7728
E-post: evelin.rank@tallinnlv.ee
Kabinet: 122
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Arbu, Liikuri, Loitsu, Virbi

Lastekaitse vanemspetsialist - Alina Ross
Telefon: 645 7716
E-post: alina.ross@tallinnlv.ee
Kabinet: 237
Tegevusvaldkonnad: puuetega laste hoolekanne, koostöö laste asenduskodudega, puuetega laste ajutise hoolduse ja intervallhoolduse lepingute vormistamine 

Lastekaitse vanemspetsialist- Piret Liivla
Telefon: 645 7766
E-post:  piret.liivla@tallinnlv.ee
Kabinet: 237
Tegevusvaldkonnad: puuetega laste hoolekanne, koostöö laste asenduskodudega, puuetega laste ajutise hoolduse ja intervallhoolduse lepingute vormistamine

Lastekaitse vanemspetsialist- Anneli Kunimägi
Telefon: 645 7713
E-post: anneli.kunimagi@tallinnlv.ee
Kabinet: 134
Tegevusvaldkonnad: laste hooldusõigusega seotud kohtuvaidlused


Sotsiaaltoetuste talitus

Aadress: Mahtra 48
Telefon: 645 7770

Teenindatakse eelregistreerimise alusel.

E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12-00, 14.00 - 16.30
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30


Sotsiaaltoetuste talituse juhataja - Liana Petrova
Telefon: 645 7785
E-post: liana.petrova@tallinnlv.ee
Kabinet: 6
Tegevusvaldkond: Sotsiaaltoetuste talituse üldküsimused ja töö koordineerimine

Vanemspetsialist - Sofja Popova
Telefon: 645 7933
E-post: sofja.popova@tallinnlv.ee
Kabinet: 1

VanemspetsialistMihhail Pankratov   
Telefon: 645 7738
E-post: mihhail.pankratov@tallinnlv.ee
Kabinet: 2

VanemspetsialistLembi Pärna   
Telefon: 645 7714
E-post: lembi.parna@tallinnlv.ee
Kabinet: 3

VanemspetsialistKati Põlm           
Telefon: 645 7745
E-post: kati.polm@tallinnlv.ee
Kabinet: 4

VanemspetsialistKülli-Terje Linkgreim
Telefon: 645 7939
E-post: kylli-terje.linkgreim@tallinnlv.ee
Kabinet: 5

VanemspetsialistMarika Ressar             
Telefon: 645 7772
E-post: marika.ressar@tallinnlv.ee
Kabinet:  7

VanemspetsialistEster Paap     
Telefon: 645 7722
E-post: ester.paap@tallinnlv.ee
Kabinet: 8

Vanemspetsialist - Valeria Antonovitš 
Telefon: 645 7930
E-post: valeria.antonovits@tallinnlv.ee
Kabinet: 10

VanemspetsialistJulia Gavva       
Telefon: 645 7932
E-post: julia.gavva@tallinnlv.ee
Kabinet: 9

VanemspetsialistMonika Ruben
Telefon: 645 7931
E-post: monika.ruben@tallinnlv.ee
Kabinet: 11


Sotsiaaltoetuste talituse tegevusvaldkonnad:

  • nõustamine sotsiaaltoetuste küsimustes;
  • toimetulekutoetuse, sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste (esmakordselt kooli mineva lapse toetus, pensionilisa, matusetoetus) taotluste vastuvõtmine;
  • lapsehoiuteenuse hüvitamine;
  • lasteaia kohatasust vabastamise taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimine.
Viimati muudetud: 27.04.2021