Mis teha, kui leiad kellegi poolt kaotatud asja?

Kui leiate kellegi poolt kaotatud asja, olgu see siis rahakott, sularaha, ehe või midagi muud, siis kuidas tuleks sellistes olukordades käituda?
Asjaõigusseaduse § 98 kohustab isikut, kes on kaotatud asja leidnud ja selle oma valdusse võtnud, sellest viivitamata teatama kaotajale või omanikule. Kui kaotaja või omanik on leidjale teadmata, siis on leidja kohustatud teatama leiust politseile, kui asja väärtus ületab 50 eurot.
Leiu omastamine omakasu eesmärgil ehk siis valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramine on karistatav. Üle 200 euro väärtuses on karistus ette nähtud kriminaalkorras ja alla selle väärteo korras.
Leitud ese tuleb viia lähimasse politseijaoskonda või teavitada leiust politseid telefonil 112. Ohtlike ainete või lõhkekeha kahtlusega leiu korral palume jätta see puutumata ja koheselt helistada ühtsele hädaabinumbrile 112. Politseile üle antud leidude kohta saab informatsiooni politsei kodulehelt www.politsei.ee või helistades politsei kliendiinfonumbrile 612 3000.
Isikul, passi või ID-kaardi kaotamise või varastamise puhul tuleks võimalikult ruttu teavitada Politsei- ja Piirivalveametit telefonil 1777, et dokumendid kehtetuks tunnistada! Sellega välditakse dokumendi kasutamist kuritegelikul teel kolmandate isikute poolt (finantspettused, kelmused vms). Leidjal on kohustus leitud dokument edastada lähimasse politseiasutusse, kus see kehtetuks tunnistatakse. Leitud isikutunnistust omanikule ei tagastata.
Viimati muudetud: 18.05.2017