Tallinna teine elamuehitusprogramm - taotlemine Lasnamäel

Tallinna linn jätkab noortele peredele ja linna arenguks vajalikele töötajatele Raadiku tänaval korterite üürile andmist.

Isikute, kes esitasid taotluse augustis-septembris 2009, taotlused edastas Tallinna Linnavaraamet rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele ning nendega võetakse ühendust.

Korteri üürimise taotlemiseks tuleb uutel taotlejatel esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele.

Taotluste vormid:

LAE ALLA NOORE PERE TAOTLUSE VORM ( .pdf) ( .doc)

LAE ALLA TALLINNA LINNALE VAJALIKU TÖÖTAJA TAOTLUSE VORM ( .pdf) ( .doc)

------------------------------------------------------

INFO ARVEL OLEVATELE ISIKUTELE:

NB! Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6  kohaselt on eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja kohustatud  iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused. Nende kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotlejad eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

  Andmete kinnitamise vorm


Arvele võetud taotlejad

Isikud, kes jätsid kuni 31.03.2019 kinnitamata oma arvel olemise alused, kustutati arvelt (02.04.2019 protokoll nr 4).

 Kontakt ja vastuvõtuajad

Nimi e-mail telefon


Linnale vajalikud töötajad ja noored pered

Katrin Kaasik
tuba 228katrin.kaasik@tallinnlv.ee645 7795
 

Vastuvõtuajad  
esmaspäeval 15.00-18.00
neljapäeval 10.00-12.00


Õigusaktid:

Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise kord
Raadiku tn 8/3, Raadiku tn 8a/3 ja Raadiku tn 8b/3 eluruumide üüri suuruse kehtestamine
 

Tallinna teise elamuehitusprogrammi üldinfo

Viimati muudetud: 12.09.2019