23.02.2021

Algavad projekteerimistööd Peterburi tee rekonstrueerimiseks

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet allkirjastas ühispakkujate T-Model OÜ ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ-ga töövõtulepingu Peterburi tee rekonstrueerimise projekteerimistöödeks.

Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta Peterburi tee liiklejatele ohutumaks ning tõsta tee läbilaskvust. Kavas on rekonstrueerida Majaka tänava ja Väo liiklussõlme vaheline lõik, kuhu luuakse senisest ohutumad, atraktiivsemad ja mugavamad liikumisvõimalused nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Smuuli tee ja Peterburi tee ristmik ehitatakse eritasandilisena, mis on kindlasti hea sõnum autojuhtidele, kuna sellega paraneb tee läbilaskevõime. Loodav projektlahendus panustab tervikliku tänavaruumi kujundamisele, seal hulgas on olulisel kohal ka linnahaljastus.

Peterburi tee rekonstrueerimise projekt koostatakse kaheks ehitusetapiks. Esimese etapi (lõigul Väo liiklussõlmest Vahuri tänavani) projekteerimiseks on aega 10 kuud, kogu projekt peaks valmima 14 kuuga. Projekteerimistöö maksumus on 1,05 miljonit eurot.

Projektlahendus peab tagama rajatise kasutatavuse ja sobivuse keskkonda ning lähtuma eelkõige liikleja ohutusest. Samuti peab see võimaldama rajatise korrashoiuks kasutatavate vahendite võimalikult säästlikku ja otstarbekat kasutamist tulevikus.

Uudise rubriigid: