08.04.2020

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.

Rail Balticu „Ülemiste-Kangru“ KMH käsitleb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil vahelist ca 16 km pikkust trassilõiku. Nimetatud lõik kulgeb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil algusega Tallinna linnas maaüksuse Suur-Sõjamäe tn 30 põhjanurgast Kiili ja Rae valdade piirini. KMH käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat otsest ja kaudset olulist keskkonnamõju keskkonnaelementidele ning nende omavahelistele seostele. KMH käigus hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat ehitus- ja kasutusaegset keskkonnamõju.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul kuni 15.04.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris www.ttja.ee, dokumendi viit nr 16-6/19-3201-017. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.

KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.

Arendaja:
RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmi kohta saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 16. aprilliks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Uudise rubriigid: