10.04.2019

Kevadine tuleohutus!

Ilusad ja soojad ilmad panevad meid ikka ja jälle mõtlema sellest, mida kõike peaks koduaedades ja maakodudes tegema. Päästjatele aga meenub seoses soojade ilmadega kahjuks ka eelmisel suvel toimunud selle kümnendi suurim metsatulekahju Vikipalus ning ulatuslikud kulupõlengud üle Eesti. Selleks aga, et taolisi suurte kahjudega tulekahjusid ära hoida, saame me ise väga palju ära teha.

Märtsikuu tõi endaga kaasa kulupõlengute hooaja alguse. Esines juba ka esimesi suuremaid põlenguid, kus korraga põles 6 hektarit kulu. Kulupõlengute põhjuseid on küll keeruline välja selgitada, kuid suuremal osal juhtudel on nende taga ikkagi inimesed ise. Ulatuslik põleng võib alguse saada lendu läinud sädemest või korralikult kustutamata suitsukonist, mistõttu tuleb looduses nii lahtise tule kui ka mootorsõidukitega väga ettevaatlik olla, seda eriti siis, kui on pikalt kuiv olnud. Lisaks hävinevale taimestikule võime me teadmatusest ja hooletusest tulenevalt ohtu seada ka taimestikus elavad linnud, loomad ja putukad. Nii tasub looduses olles alati mõelda ka nendele, kes ise ennast kaitsta ei saa ning kelle kodu võib inimese ettevaatamatuse tõttu hävineda.

Ohtlikuks võib osutuda ka lõke, mis on jäetud järelevalveta või ei ole järgitud ohutusnõudeid. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid, pea meeles järgmisi reegleid:

  • lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest lendu läinud sädemed võivad hoone süüdata;
  • Enne kui lõket teed, veendu, et seal ei oleks talveunes loomi või linde, näiteks siil või hiir;
  • alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
  • lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
  • lõket tuleb valvata ja hoida selle läheduses kustutusvahendid, näiteks 10L ämber veega, 6 kg tulekustuti;
  • lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist; 
  • lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
  • lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
  • lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustutada.

Lisaks pea meeles, et lõkkes tohib põletada ainult kuiva puitu, oksi, immutamata puitu, kiletamata pappi ja paberit ning muu töötlemata looduslikku materjali. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega. Lisaks sellele ei tohiks lõkkesse visata kõike, mis kevadise suurpuhastusega keldrist ja pööningult lagedale tuleb, kuna ohtlike jäätmete põletamisel tekib märkimisväärselt suur hulk mürgiseid heitgaase.

Tegemist on lihtsate reeglitega, mida jälgides anname me kõik suure panuse Eesti tuleohutumaks muutmisele ning elude, vara ja keskkonna päästmisele!

Tuleohu kaarti saab vaadata siit: http://kodutuleohutuks.ee/tuleoht-metsades/

Uudise rubriigid: