20.02.2018

Lasnamäe aasta kodaniku preemia said Maria Derlõš ja Roald Johannson

Lasnamäe aasta kodaniku preemia pälvis kogukonna koostöö edendaja Maria Derlõš ja Lasnamäe aasta tegija auhinna sai ajakirjanik Roald Johannson.

Preemia andis kätte Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva, kelle sõnul sai nii Johannsoni kui Derlõši puhul määravaks müüte murdev ja eelarvamusi kummutav lähenemine. “Nii Maria Derlõš kui Roald Johannson on andnud suure panuse, et hajutada pinnapealseid ja ekslikke negatiivseid arvamusi Lasnamäe kui elupaiga suhtes,” ütles linnaosavanem Jufereva. “Nii Derlõš kui Johannson on Lasnamäed vaadelnud süvitsi ja näinud Tallinna suurimas linnaosas potentsiaalirohket elupaika omanäoliste vaba aja veetmise võimalustega.”

Maria Derlõši puhul toodi välja Lasnaidee kogukonnaliikumise vedamist, mis panustab mitmetel eri viisidel kodanike omaalgatuse julgustamisele ja elukeskkonna paremaks muutmisele. Umbes aasta tagasi pöördusid linnaosavalitsusse Lasnaidee aktivistid algatusega rajada uus puhkeala. Tänaseks on uue Priisle pargi I etapi ehitustööd lõppenud. Lasnaidee tegeleb muuhulgas ürituste ja aktsioonide korraldamisega, mis on suunatud elanike teadlikkuse ja motivatsiooni suurendamisele oma kodukoha suhtes.

Ajakirjanik Roald Johannson pälvis Lasnamäe tegija preemia Kanal 2 saate “Roaldi nädal” eest, kus ta tutvustas põhjalikult ja värvikalt suurele osale eestikeelsest publikust Lasnamäed ning lahkas seda linnaosa puudutavaid kujutelmi. Lasnaidee ühendus korraldab Raadiku elamupiirkonna noortele üritusi, mis on suunatud sealsele elupaiga seisundi parendamisele.

Lasnamäe aasta kodaniku ja Lasnamäe aasta tegija preemiad kuulutati välja Lasnamäe linnaosavanema vastuvõtul, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.