05.03.2018

Lasnamäe arendab koostööd Peterburiga

Lasnamäe linnaosa valitsuse, Õppenõustamiskeskuse esindaja ning lasteaedade õpetajad osalesid Peterburis Moskva piirkonna visiidil, mille raames toimus pedagoogiline seminar hariduslike erivajadustega laste suunamisest tavalasteaedadesse ning kohtumine Peterburi Moskva administratsiooni juhataja Vladimir Ushakoviga.

Visiidi raames kohtus Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva Peterburi Moskva administratsiooni juhataja Vladimir Ushakoviga. „Koostöö raames arendame suhteid eluaseme, kommunaalteenuste, hariduse ja kultuuri valdkondades. Eelmisel aastal toimus seminar, kus Lasnamäe korteriühistutele tutvustati Peterburi elamute ja kommunaalteenuste süsteemi ning edukamaid renoveerimis ja hooldus projekte. Sel aastal pöörame tähelepanu õpetajatele ja nende koostöö arengule,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Lasnamäe delegatsioon osales 56 Akadeemilise Gümnaasiumi poolt korraldatud pedagoogilisel seminaril, mille peateema oli pühendatud hariduslike erivajadustega laste võimalustele tavalasteaias.

 „Erivajadustega laste eelkooli asutusi pole ka Eestis piisavalt ning võrreldes Euroopaga on meil erivajadustega laste integreerimisel tavalasteaeda suur arengutee. Meie peamiseks nõrkuseks on erialaspetsialistide puudus tavalasteaedades,“ ütles Lasnamäe Õppenõustamiskeskuse direktor Milena Pogodajeva. „Samas on meil kogemusi, mida kolleegidele Peterburist jagada. Ainult koostöös ja kogemusi jagades saame muuta töö tõhusamaks,“ rõhutas Milena Pogodajeva. Ta lisas, et meie töö efektiivsus on tingitud õpetajate tihedast koostööst koolide ja koolieelsete asutuste vahel.

Peterburi visiidil osales 31 eelkooli pedagoogi Lasnamäelt.