23.11.2018

Lasnamäe linnaosas võetakse luubi alla romuautod

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on leidnud romuautode teisaldamiseks sobiva valvega parkimisplatsi, mis võimaldab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil aktiivsemalt antud teemaga tegelda ning ühe meetmena seeläbi parkimiskohtade vähesust veidigi leevendada.

„Lasnamäel kui ka teistes kortermajade linnaosades on üks tõsisemaid teemasid ja murekohti autode parkimiskohtade vähesus. Parkimiskohtade vähesusest tingitud pingeid teravdavad veelgi romuautod, mis võtavad enda alla märkimisäärse osa linna parkimiskohtade ressursist“, sõnas linnaosa vanem Maria Jufereva-Skuratovski.

Romuautode suuremamahulist teisaldamist takistas siiani logistiliselt sobiva teisalduskoha puudumine, kus oleks tagatud eraomandi puutumatus ja kaitse vandalismi eest. Koostöös linnale kuuluva parkla operaatoriga leiti Lasnamäel sobiv asukoht.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus avaldab lootust, et linna poolt algatatud romuautode teisaldamise kampaania motiveerib nende omanikke heaperemehelikumalt oma vallasvarasse suhtuma ning kaaskodanike vajadustega arvestama.

Uudise rubriigid: