01.10.2017

Lasnamäe pedagoogid vahetasid kogemusi Peterburi kolleegidega

Ajavahemikul 28.09-01.10 külastasid Lasnamäe pedagoogid ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad ametliku visiidiga Moskva rajooni Peterburis.

Visiidi käigus Peterburi pedagoogid näitasid, kuidas rakendada uusimaid õppemeetodeid.

Lütseumis number 373 tutvusid Lasnamäe pedagoogid klassivälise õppetegevuse võimalustega. Peamine „Intellekt+“ õppeprogrammi eesmärk pakkuda lastele tasuta võimalusi oma annete arendamiseks. Selleks peab osalema iga laps teatud kordade arv koolivälises tegevuses (laulmine, tantsud, robotika, kunst ja teised). Need tegevused toimuvad lütseumis nagu tavalised tunnid.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad külastasid ka hiljuti avatud Moskva rajooni kaasaegset sotsiaalset vabaajakeskust, mis pakub eakatele huvitegevust. Visiidi käigus lepiti kokku korraldada Tallinnas Lasnamäe ja Moskva rajooni eakate kohtumise.

„Arvan, et rahvadiplomaatia mängib ühiskonna arengus tähtsat rolli. Edaspidi kavandatakse Moskva rajooni kolleegidega ühiseid üritusi kultuuri ja hariduse valdkonnas ka Lasnamäel. Edukas Tallinna ja Peterburi kohtumiste projekt innustab ka meid korraldama sarnaseid projekte linnaosade tasandil,“ võttis kokku visiidi tulemused Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Uudise rubriigid: