05.06.2017

Lasnamäe tunnustab tublimaid abipolitseinikke

Esmaspäeval, 5. juunil toimus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoones, abipolitseinike tänuüritus, mille raames tunnustati abipolitseinikke nende hea töö eest. Tänuüritusele oli kutsutud 10 tublimat abipolitseinikku.

Aasta algusest on vabatahtlikud olnud politseil abiks ligi poolteist tuhat tundi, mis on märkimisväärne arv. Tänuüritusele oli kutsutud 10 tublimat abipolitseinikku.

2015. aasta detsembris sõlmisid Lasnamäe Linnaosa Valitsus ning Põhja prefektuur kokkuleppe, mille raames tõhustati koostööd Lasnamäe linnaosa haldusterritooriumil avaliku korra tagamisel ning süütegude ennetamisel ja tõkestamisel.

Abipolitseinikud on vabatahtlikud, kes osalevad politsei tegevuses abipolitseiniku seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. Abipolitseinikuks võib saada iga Eesti kodanik, kes on vähemalt 18aastane,valdab kehtestatud nõuetele vastaval määral eesti keelt, keda pole karistatud tahtliku kuriteo eest ning kes oma iseloomu ja kõlbeliste omaduste, haridustaseme, kehalise ettevalmistuse ja tervisliku seisundi poolest on võimeline täitma abipolitseiniku ülesandeid. Abipolitseinikuks saamiseks tuleb esitada avaldus vastava politseiasutuse juhi nimele, kus piirkonnas soovija abipolitseinikuna tööle soovib hakata. Lasnamäel on hetkel 17 kohalikku abipolitseinikku. 

„Meil on hea meel selle üle, et Lasnamäel tagavad avaliku korda ja turvalisust tublid abipolitseinukud. Need inimesed panustavad oma  energiat ja aega, et teha Lasnamäed turvalisemaks. Eriti rõõmustab see, et abipolitseinike hulgas on palju naissoost esindajaid. Tänane üritus on korraldatud tänutäheks kõigile abipolitseinikele, kes väärivad tunnustust ja kiidusõnu,“ sõnas Lasnamäe Linnaosa vanem Maria Jufereva