22.09.2020

Lasnamäe valitsus kuulutas välja talvise tänavapuhastuse hanke

Lasnamäe linnaosavalitsus kuulutas välja hanke, et leida töövõtja talvisele hooajale linnaosa avalikel kõnniteedel lume koristamiseks ja muude hooajatööde tegemiseks.

"Talv on lähedal ja peaksime juba mõtlema selle peale, et astuda vastu külmale ettevalmistatuna. Peame veenduma, et kui algab jäide, on linnaosavalitsusel töövõtja, kes vastutab jalgteede puhastamise eest. Samuti soovitame meie korteriühistutel ja kinnisvaraomanikel sellele probleemile õigeaegselt mõelda, kuna nende ülesandeks on puhastada osa jalakäijate tsoonidest, ”ütles Lasnamäe vanem Vladimir Svet.

Lasnamäe linnaosavalitsus kuulutas välja hanke linnaosa kergliiklus-, kõnni- ja pargiteede talihoolduseks. Konkursi tingimuste kohaselt otsib linnaosa ettevõtet, mis suudaks ööpäevaringselt osutada järgmised teenused: jää ja lumekoristus, graniitkillustiku puistamine ja kevadine puistematerjali koristus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, hukkunud loomade ja lindude koristamise korraldamine jne.

Pakkumisdokumentides nõutakse, et pakkujal oleks vähemalt üks tänavasaasta kuivkogumist võimaldav masin või vaakumimur, vaakumpühkija lume ja jäide vastu võitlemiseks kitsastel kõnniteedel ja kõnniteedel ning kolm kummiterasahaga varustatud hooldusmasin. Masinad ja seadmed peavad olema varustatud GPS jälgimissüsteemiga marsruudi ja töö teostamise aja kontrollimiseks ning hankijal peab olema juurdepääs neile andmetele. Tööde tegemiseks peavad olema ka kõik lumetõrje teostamiseks vajalikud töövahendid: labidad, kaabitsad ja harjad või tsentrifugaalpuhastajad. Lepingu projekt näeb ette alltöövõtjate kaasamise võimaluse.

Leping ettevõttega sõlmitakse 30. aprillini 2021. Pakkumiste ettepanekud tuleks saata riigihangekeskuse kaudu elektrooniliselt 6. oktoobril kella 14-ks.

Sarnaselt varasematele aastatele teostab Lasnamäe kvartalisiseste sõiduteede puhastust ning lume-ja libedusetõrjet linnaosa tellimusel Tallinna Teede AS. Suurematel tänavatel ja ühistranspordi marsruutidel korraldab lume-ja libedusetõrjet Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet, kus ameti lepingupartneriks on Eesti Keskkonnateenused AS.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus jagab korteriühistutele libedusetõrjeks tasuta graniitsõelmeid ka käesoleval aastal. Linnaosavalitsus teavitab ajast ja kohast täiendavalt.

Uudise rubriigid: