29.07.2021

Lasnamäel arutatakse Mustakivi tee läbimurde keskkonnamõjude üle

Tallinna linn ootab ettepanekuid Lasnamäe ja Pirita piiri peale plaanitava Mustakivi tee läbimurde rajamise keskkonnamõju hindamise programmile. Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevad olulised keskkonnamõjud, mis nüüd välja selgitati. 

„Mustakivi tee pikendusel oleks märkimisväärne mõju piirkonna liiklusele ja tänavavõrgu kasutusele. Kuid inimeste vajaduste kõrval peame arvestama ka loomadega ning kandma hoolt nende elukeskkonna eest. Uuringute käigus on selgunud, et piirkonnas on esindatud kümneid loomi ning kindlasti peab neile tagama rohekoridori või muud võimalused ringi liikumiseks. Kui metskits või mõni teine suuruluk tõenäoliselt vajaks tunnelit, siis näiteks oravatele võiks rajada võrasilla,“ tõi Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet näite.

Tallinna linn kavandab Mustakivi tee pikenduse rajamist, see algaks Lasnamäe linnaosas Narva mnt ja Mustakivi tee ristmikult ning kulgeks kuni Kose teeni Pirita linnaosas. Kavandatava tee pikkus on 1,2 km.

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda kuni 2. augustini Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti veebilehel:  https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Mustakivi-tee-pikenduse-rajamise-keskkonnamoju-hindamine 

Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 4. augustil kell 17.30 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn)

Uudise rubriigid: