15.01.2018

Lasnamäel jurist aitab lahendada korteriühistu vaidlusi

Jaanuaris Lasnamäe Linnaosa Valitsus käivitas projekti, milles advokaat, kohtuväliselt, otsib korteriomanike ja KÜ juhatuse vahel tekkinud probleemide lahendamise viisid.

Käesoleva aasta algusest käivitatud õigusabi projekti raames saavad elanikud ja maja juhatus rahumeelselt lahendada rasked olukorrad. Projekti eesmärk – pakkuda nii korteriomanike, kui KÜ juhatuse huvide õiguslikku kaitset.

„Selle projekti tekkimine sai eriti aktuaalseks seoses uue seaduse jõustumisega korteriomandi ja KÜ kohta. Näiteks, on kindlasti vaja luua KÜ nendes majades, mis siiani olid ilma korteriühistu. Loodame, et see projekt aitab leida ühine keel korteriomanike ja KÜ vahel“, ütles Lasnamäe Linnaosa vanem Maria Jufereva.

Vajadusel võib jurist kokku kutsuda ümarlaua konflikti osaliste osalemisega ning esineda KÜ juhatuse koosolekul.

Õigusabi võimalik saada kaks korda nädalas teisipäeviti ja reedeti kell 10.00 – 12.00 Lasnamäe linnaosa valitsuse hoones aadressil Pallasti, 54. Ühe konsultatsiooni kestus on 30 minutit. Juristiga kohtumist saab eelnevalt registreerida telefonil 5625 7713 või e-posti teel info@progressor.ee.

Uudise rubriigid: