10.10.2017

Peatselt algab Priisle pargi rajamise I etapp

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt on ette nähtud Priisle asumis aadressil Läänemere tee 42 (1,6 ha) haljasala rajamine. Käesolevaks ajaks on Priisle pargi eskiisprojekt valminud ning OÜ Kivisilla on koostanud põhiprojekti, mis on saanud ehitusloa. Tallinna Kommunaalamet viis läbi ehitushanke ning hetkel toimub esimese etapi tööde koosseisu täpsustamine.

Tallinna linna 2017.a. I lisaeelarvega eraldati pargi I etapi väljaehitamiseks 300 000 eurot.

Pargi rajamise ajalugu on meie linnaosa jaoks unikaalne. Ligemale aasta tagasi pöördusid linnaosavalitsuse poole LasnaIdee aktivistid Priisle pargi ideelahenduse leidmiseks. Koostöös linnaosavalitsusega toimus töötuba koos kohalike elanikega, kes jagasid oma visiooni tulevasest pargist. Projekti järgi on planeeritud kaupluse Maxima XXX taha multifunktsionaalne park, mille koosseisu kuuluvad lava, spordiväljakud ning laste mänguväljakud, pingid ja haljastus.

 «Priisle pargi rajamine on nüüd teoks saamas. Palun kannatust, suured asjad ei sünni üleöö. Mul on väga hea meel, et linnaosa arendamisel löövad kaasa ka lasnamäelased. Teeb rõõmu, et meil elavad tegusad ja  initsiatiivikad  inimesed. Juba algab tühermaa asemele pargi rajamine, kus saab tulevikus värskes õhus aktiivselt veeta vaba aega ,“ jagas oma mõtteid Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.