29.06.2020

Sissetuleku kaotanud pered saavad toiduabi

29. juunist saavad eriolukorra tagajärel majanduslikesse raskustesse sattunud pered esitada taotlusi toiduabi saamiseks.

Täiendavat toiduabi saavad taotleda Lasnamäe linnaosa rahvastikuregistrisse kantud lastega pered, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse perekonna sissetulekute vähenemise või nende kaotuse tõttu. See tähendab, et perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eur) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast (467,20 eur).

Taotlusi saab esitada alates 29. juunist ning esimeste toiduabipakkide jagamine toimub 8. juulil.

Taotlus tuleb esitada linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda aadressil Pallasti tn 54 või Mahtra tn 48 (E kl 9-12 ja 14-17.30, N kl 9-12 ja 14-16.30). Taotluse saab saata ka digiallkirjastatuna e-postiga lasnamae@tallinnlv.ee.

Toiduabi jagamine toimub Lasnamäe LOV ruumides alates 8. juulist igal kolmapäeval  kell 12.00 - 14.00. Järgmise nädala toiduabipaki saamiseks tuleb taotlus esitada jooksva nädala neljapäeva õhtuks. Lisainfot saab helistades 645 7799. Toidupakke jagatakse kuni 31. augustini.

Uudise rubriigid: