26.05.2020

Tähelepanu! Olulised seaduse muudatused korteriühistutele

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis võimaldab osaleda kõigi juriidiliste isikute koosolekutel elektrooniliste vahendite abil ning võtta vastu otsuseid kirjalikult koosolekut korraldamata.

Lisaks kaob nõue, et mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku protokolli lisaks olev üldkoosolekust osavõtnute nimekiri peab olema omakäeliselt allkirjastatud.

Korteriühistutel täpsustatakse otsuse koosolekuta vastu võtmise tingimusi ja lisatakse minimaalne seitsmepäevane tähtaeg, mis tuleb korteriomanikele anda oma seisukoha esitamiseks. Samas ei ole enam vaja, et otsuse poolt oleks üle poole kõigist häältest, selle asemel lähtutakse seaduses või põhikirjas ette nähtud kvoorumist, mis on vajalik koosolekul otsuse tegemiseks.

Need korteriühistud, kellel on põhikirjas säte, mis nõuab otsuse vastu võtmiseks ilma koosolekuta kõigi liikmete nõusolekut, saavad sellest ajutiselt kõrvale kalduda ja lähtuda 31. oktoobrini seaduses ette nähtud häälteenamuse nõudest.

Majandusaasta aruandeid saab esitada 31. oktoobrini

Korteriühistu, mittetulundusühing, osaühing, aktsiaselts, täisühing ja usaldusühing, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril. 

Korteriühistu juhatuse liikme ametiaeg võib pikeneda

Kui korteriühistu juhatuse liikme või mittetulundusühingu juhatuse liikme ametiaeg lõpeb ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, loetakse tema volitused pikenenuks kuni uue juhatuse liikme või valitseja valimiseni, aga mitte kauem kui 2020. aasta 31. oktoobrini.

Seaduse vastuvõetud teksti leiab Riigikogu lehelt: https://bit.ly/2yyVkfX 

 

Uudise rubriigid: