02.01.2020

Kohatasu Tallinna lasteaedades 2020. aastal

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 13,4%.

Alates 1. jaanuarist 2020  Tallinna lasteaedades kohatasu on 71,25 eurot (ujulaga lasteaedades 78,26 eurot).

Alus:
*Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015  määrus  nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2;
*Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr.115 "Töötasu alammäära kehtestamine";
*Tallinna Haridusameti 31.12.2019 käskkiri nr. HA-4/78 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine".

Uudise rubriigid: