23.04.2021

„Teeme ära“ Nutiseikluse raames

Aprill on täis erinevaid teemasid. Siin leidub nii autismi temaatikat, kus jagatakse informatsiooni autismi problemaatika kohta, kujundatakse Nutikuu raames tervislikku eluviisi ja minnakse matkama sesoses keskkonna kaitse päevaga „Teeme ära“

Lasteaed Ojake korraldas sisurikkad seiklusi nii  personali kui ka laste jaoks.
Selle eesmärgid on:

  • Kehalise aktiivsuse  osakaalu suurendamine värskes õhus
  • ITvahendite kasutamisvõimalus õuesõppe raames
  • QRkoodiga tutvumine
  • Ümbritseva maailma kohta silmaringi laiendamine
  • Loodusese säästva suhtumise kasvatamine. 

Matkakäigus osalejad lahendasid erinevad ülesandeid QRkoodi abil, viimasena ja arvatavasti ka kõige põnevam oli ühistegevus „Teeme ära“.  Tööde lõpus said osalejad tutvuda läbikäidud trajektooriga, mis näitas:
- Läbitud tee pikkust - 1.36
- Matkamisele kulutatud aega - 22.13 (personal) ja 28.51 (lapsed)
- Läbitud GPSi joont. 

Nutikuu, „Teeme ära“ ja Lasteaia Ojake juubeli aasta (55) käigus seikluse osalejad vaatlesid loodust, nautisid imelist linnulaulu ja said lisaks kaasa ka palju positiivseid elamusi. Samuti sai tegevuse käigus korrastatud lasteaia lähiümbruses asuv metsa territoorium. „Me tegime ära!“

Pildid on siin.

Uudise rubriigid: