Rühmade info

Õppekeeled:

Lasteaias töötab 9 rühma. Rühmad jaotuvad järgmiselt:

  • 6 rühma liitpuudega lastele, millest 2 rühma on mõeldud nägemispuudega või pimedatele/ liitpuudega lastele. Kõik liitpuudega laste rühmade õppekeel on eesti keel.
  • 1 pervasiivsete arenguhäiretega lastele, õppekeel on eesti keel.
  • 2 arendusrühma, millest 1 rühm on venekeelne.

 

Rühmad ja personal:


Martsipanõunake

Õpetajad: Karin Raidma, Anna-Liis Uustalu

Õpetaja abi: Natalja Lauder 

Rühma e-post: martsipanounake@ounake.edu.ee


Taliõunake

Õpetajad: Alla Belikova, Svetlana Gribkova

Õpetaja abi: Olga Lapteva

Rühma e-post: taliounake@ounake.edu.ee 


Klaarõunake

Õpetajad: Elvi Ojala, Sirje Mäger

Õpetaja abi: Aili Õunapuu

Rühma e-post: klaarounake@ounake.edu.ee


Kuldõunake

Õpetajad: Jaana Kamla

Assistent: 

Õpetaja abi: Õie Valts

Rühma e-post: kuldounake@ounake.edu.ee


Roosõunake

Õpetajad: Maila Eding

Assistent: Külli Kadajas

Õpetaja abi: Merle Lembinen

Rühma e-post: roosounake@ounake.edu.ee


Sidrunõunake

Õpetajad: Marju Martjan, Siret Valkenklau

Õpetaja abi: 

Rühma e-post: sidrunounake@ounake.edu.ee


Sügisõunake

Õpetajad: Merje Salu, Küllike Köstner

Õpetaja abi: 

Rühma e-post: sugisounake@ounake.edu.ee


Tuviõunake

Õpetajad: Ene Männik

Assistent: 

Õpetaja abi: Signe Lattik

Rühma e-post: tuviounake@ounake.edu.ee 


Suviõunake

Õpetajad: Ingrid Algvere-Muuga, Malle Nurk

Õpetaja abi: Sevda Seidmamedova

Rühma e-post: suviounake@mail.ee


 

Lehekülge haldab:

Carmen Kallas, õppealajuhataja
Tel 670 24 86, e-post: carmen.kallas@ounake.edu.ee 

Viimati muudetud: 19.02.2019